Nye projektmuligheder på Borneo

05-10-2015

Marie og Johanna, fra Red Orangutangen, vil i løbet af de næste to uger lave opdateringer på vores Facebook, direkte fra Borneo. De to medarbejdere er ude for at undersøge mulighederne for et projekt, der skal hjælpe det oprindelige folk i den østlige del af Borneo. Undervejs vil de rapportere om deres arbejde, og deres oplevelser på verdens tredje største ø.

Red Orangutangen undersøger, med støtte fra Civilsamfund i Udvikling (CISU), mulighederne for at starte et projekt op i den østlige del af Borneo. Projektet skal hjælpe det oprindelige folk, dayakkerne, ved at sikre dem et bæredygtigt levegrundlag, som forsvinder i takt med at skoven bliver fældet.

Borneos regnskove forsvinder

Cirka en femtedel af Indonesiens befolkning på 250 millioner opfatter dem selv som indfødte, og af disse, er cirka 30 millioner afhængige af regnskovene for at overleve. Derfor er det katastrofalt, at regnskovene forsvinder med alarmerende hastighed i hele Indonesien.

I den østlige del af Borneo, er 35 procent af områdets regnskov forsvundet siden 1950. Det svarer til et areal, der er halvanden gang større end hele Danmark. De mennesker som oprindeligt levede i harmoni med regnskovene, og var afhængige af skovene for at overleve oplever i dag, at de ikke kan opretholde deres traditionelle levestil.

Hvorfor forsvinder skoven?

Der er mange årsager til, at Borneos regnskov forsvinder. En af de vigtigste årsager er, at jorden, som skovene gror på, er penge værd. De seneste årtier har olie, gas og palmeoliesektorerne vokset med en enorm kraft, og disse sektorer kræver ofte adgang til jord der hidtil har været dækket af skov. Derfor ser man også påsatte brande i regnskovsområderne, da det er en effektiv måde at rydde skovene på, så jorden efterfølgende kan dyrkes eller mineralerne kan udvindes.

Alene på Østborneo var der i 2009 oliepalmeplantager på 5.5 millioner hektar(Danmark er til sammenligning 4.3 millioner hektar). Derudover er der planer om at udvide oliepalmeområdet med yderligere 6.1 millioner hektar, inden 2020.

Hvorfor har projektet fokus på det oprindelige folk?

I Østborneo lever over 260.000 mennesker under fattigdomsgrænsen på 126 kroner om måneden og størstedelen af disse er dayakker. Når skovene fældes mister de deres levegrundlag og de bliver sjældent inkluderet – eller kompenseret - når beslutningerne træffes.

Når skovene er fældet, bliver dayakkerne ofte nødt til at tage jobs på netop oliepalmeplantagerne eller i mineindustrien, eller endnu værre, de begynder at fælde skovene selv, da det er det eneste de kan gøre for at skaffe mad på bordet til dem og deres familier.

Hvad vil projektet gøre?

Derfor fokuserer projektet på tre dayaklandsbyer i den østlige del af Borneo. Landsbyerne er omgivet af oliepalmeplantager og mineindustri, der forurener og ødelægger den tilbageværende natur, og dermed dayakkernes levegrundlag.

Derfor vil Red Orangutangen, med støtte fra CISU, se på mulighederne for at få dayakkerne inkluderet i beslutningsprocesserne og skabe bæredygtige indkomstkilder fordem, gennem kapacitetsopbygning og markedsføring af lokale, bæredygtige produkter.

Læs mere om hvordan Red Orangutangen støtter lokalsamfundsudvikling >>Vidste du at det genudsættelsesprogram Red Orangutangen støtter, er verdens bedste? Siden 2012 har vi genudsat 191 orangutanger og af disse har 92 procent af orangutangerne overlevet omstillingen fra rehabiliseringscentrene til regnskoven.

Læs mere om Red Orangutangens arbejde >>