SOS Borneo opdateringer - træerne spirer

På Borneo er Red Orangutangen gennem vores SOS Borneo program ved at genskabe et unikt naturområde. Det er et langsigtet projekt med mange udfordringer, men nu står knapt 50.000 træstiklinger klar til at blive plantet ud inden året er omme.

Områdets tilbageværende regnskov er hjem for hundredevis af truede dyrearter og ikke mindst cirka 3.000 vilde orangutangers hjem. Desværre blev dele af området, der er på størrelse med Fyn, ødelagt i 1990’erne i forbindelse med et mislykket udviklingsprojekt. I dag  genskaber og genplanter Red Orangutangen de ødelagte områder i samarbejde med vores lokale partner, BOS Mawas, der har brugsretten til området.

Omfattende arbejde

Siden vi startede med at genskabe de ødelagte områder, er over 2.500 hektar tørvemosejord allerede blevet genvædet ved at blokere dræningskanaler, der blev bygget i 1990’erne men sidenhen opgivet. Desværre dræner kanalerne stadig området for vand, og det er først, når de er blokeret, at områdets naturlige flora og fauna kan genskabes. Vi har allerede plantet over 50.000 træstiklinger i Mawas. Træstiklingerne indsamles i lokalområdet og spires i fem lokale planteskoler, som vi har hjulpet i gang og som skaber bæredygtige indtægtskilder til den fattige lokalbefolkning i området.

Denne sommer har været en udfordring for arbejderne på planteskolerne, da oversvømmelser har medført, at de i flere omgange er blevet tvunget til at flytte de 47.196 trækstiklinger, de spirer til den forestående udplantning. Målsætningen er at nå at plante alle stiklinger ud inden året er omme. I alt vil træstiklingerne dermed dække et areal på cirka 70 hektar, svarende til cirka 100 fodboldbaner.

Træerne spirer allerede

I de områder som allerede er blevet beplantet, er træerne nu op til 136 centimeter høje, men også her har det ikke været helt problemfrit. Landsbyboerne hjælper de plantede træer ved, især i de første par måneder, at fjerne konkurrerende planter (såsom bregner). Nogle af stiklingerne er imidlertid blevet ramt af en svamp kaldet ”white root fungus”, der begrænser deres vækst. Landsbygrupperne har dog forhindret dens videre udbredelse, og når omgivelserne gradvis forbedres, vil dens effekt gradvis mindskes.

De 47.196 træstiklinger, som vil blive plantet ud i de kommende måneder, består af flere forskellige træarter, heriblandt en enkelt truet, der har deres oprindelse i lokalområdet og som vil støtte områdets fauna.

En kæmpe tak til alle vores SOS Borneo partnere som gør dette arbejde muligt. Du kan også hjælpe arbejdet med at bevare regnskoven. Se hvordan her >>

 

Se program om regnskovsarbejdet


For hver 50 kroner vi modtager, planter vi et nyt træ på Borneo.


Red Orangutangen er medlem af FSC® Danmark. Læs mere >>