Fem orangutanger genudsat

10-11-2016

Tre hanner og to hunner er blevet genudsat i Borneos regnskove, hvor de fremover vil bidrage til artens overlevelse. Dermed er 40 rehabiliterede orangutanger blevet genudsat i løbet af i år og 234 genudsættelser er lavet siden 2012. Der skal derfor lyde en stor tak til alle, som har været med til at hjælpe disse orangutanger.

I samarbejde med vores indonesiske partnerorganisation, Borneo Orangutan Survival Foundation, har vi været med til at genudsætte fem orangutanger i den østlige del af Borneo, i et regnskovsområde kaldet Kehje Sewen. Her gør de 44 andre rehabiliterede orangutanger selskab, og alle vores undersøgelser viser, at de genudsatte orangutanger har det godt i denne regnskov. I sommer fandt vi endda ud af, at en af orangutangerne havde fået en lille unge. Læs mere om den glædelige nyhed her >>

De fem orangutanger; Kent, J-lo, Saprol, Jamur og Rafli har alle været gennem et rehabiliteringsforløb på orangutangcenteret Samboja Lestari, efter at de er blevet reddet af centerets redningshold. Nedenfor kan du læse mere om nogle af de genudsatte orangutangers personlighed og forhistorie.

Saprol – en mulig genforening

Denne mørkhårede orangutanghan har en på mange måder usædvanlig historie. Han blev sammen med sin mor reddet den 11. maj 2006 af centerets redningshold, men desværre viste det sig, at hans mor havde så store indvendige blødninger, at hun ikke kunne reddes af centerets læger. Derfor voksede Saprol op som forældreløs med hjælp fra centerets omsorgsfulde personale. Da han blev sat ud på Ø-universitetet, hvor orangutangerne lever næsten uden menneskelig indblanding, mødte han hunorangutangen Sarmi og hendes lille unge Sani som straks tog ham ind i deres lille familie. Sarmi og Sani blev begge genudsat sidste år i Kehje Sewen, så det kan være, at de igen finder sammen, nu hvor den nu 11-årige Saprol er blevet genudsat i samme regnskov.

Jamur og J-Lo – mor og datter genudsættes sammen

Den 1. november 1998 blev en fireårig Jamur bragt ind til centeret, hvor hun blev en del af rehabiliteringsprogrammet. Hun klarede forløbet godt, men da hun nåede ud på Ø-universitetet, blev hun gravid og fik den lille J-Lo i 2006. Hun viste sig at være en særdeles god mor, og hun lærte J-Lo op som en rigtig orangutangmor ville gøre. I dag kan J-lo klare sig alene, men de to har stadig et tæt bånd, og det bliver derfor spændende at følge, hvordan de kommer til leve sammen ude i regnskoven.

Kent – prøver lykken igen

I 1999 ankom en blot to måneder gammel orangutangunge til centeret. Til trods for en hård start på livet, så udviklede han sig fint og gennemgik hele rehabiliteringsprogrammet uden de store problemer. I 2014 blev han for første gang genudsat, men en række uheld gjorde, at overvågningsholdet måtte tage ham tilbage til centeret. Først fik han en stor flænge efter en slåskamp med en anden hanorangutang, og da han blev behandlet i monitoreringsholdets lejr, fik han en række hvepsestik. Desværre kløede de så meget, at han kløede hul på syningen og flængen blev endnu større. Derfor måtte han tages tilbage til Samboja Lestari, hvor han er kommet sig og nu igen er klar til at blive genudsat. Vi ønsker alt det bedste for dig Kent og håber, at du denne gang kan finde lykken i regnskoven.

Du kan være med til at støtte arbejdet med at redde den kritisk truede orangutang ved at adoptere en og følge dens rejse tilbage til regnskoven. Læs mere her >>

Du kan også læse mere om rehabiliteringsprogrammet her >>


Hvis en voksen orangutang bliver fanget i en skovbrand eller i en oliepalmeplantage, så translokerer vi den med det samme til et regnskovsområde, hvor den kan leve uforstyrret. I 2015 lavede vi 89 af disse translokeringer.