Din hjælp gør en forskel for Borneos orangutanger

12-11-2015

Takket være din hjælp, har vi i flere omgange kunne sende ekstra penge og brandslukningsudstyr ned til vores indonesiske partner. Hjælpen er både med til at sikre, at brandpatruljer kan bekæmpe brandene mere effektivt, og at der efterfølgende bliver genskabt ny regnskov.

I år har skovbrandene ramt Borneo med hidtil uset styrke, hvilket har fået flere provinser til at erklære undtagelsestilstand. Den offentlige indsats er imidlertid rettet på brandene omkring byerne. I denne ekstraordinære situation, fokuserer Red Orangutangen på at hjælpe brandslukningsarbejdet nær orangutangernes hjem. Desuden sørger vi for, at ny regnskov vil blive plantet, så orangutangerne også i fremtiden vil have regnskove at leve i.

Brandslukningsudstyr sendt til Borneo

Vi har bl.a. sendt udstyr ned til at udruste tre ekstra brandslukningspatruljer med alt fra brandslanger, beskyttelsestøj, pumper og transportmidler til at komme hurtigt rundt til brandene. Derudover har vi trænet og udstyret frivillige fra omkringliggende landsbyer til at bekæmpe brandene, da der simpelthen ikke er nok brandmænd i nogle af de berørte områder.

Vi har desuden støttet brandslukningsarbejdet omkring orangutangernes hjem med et femcifret beløb, der bl.a. går til udgravning af nye brønde og logistikudgifter, såsom mad, benzin og transport. På den måde har vi bidraget til, at brandmændene kan komme hurtigt rundt og kan koncentrere sig om brandslukningsarbejdet.

Brande slukket tæt på rehabiliteringscentre

Flere gange har brandene været tæt Nyaru Menteng og et andet rehabiliteringscenter for orangutanger, Samboja Lestari. Kun en heroisk indsats fra centrenes personale fik stoppet brandene, inden de nåede at gøre skade på orangutangerne. Alle orangutangerne på centrene ser ud til at klare brandene fint, og endnu er der ingen, som har taget varig skade af den medfølgende røg. Du kan læse mere om de forholdsregler, vi har taget på centrene her >>

Derudover har Nyaru Mentengs redningshold også arbejdet i døgndrift med at tage ud og redde orangutanger, som har været underernæret, dehydreret eller er flygtet fra brandende. Læs mere her >>

Nye træer vil spire, hvor andre er faldet

Siden begyndelsen af juli er der blevet registreret over 100.000 skovbrande i Indonesien, og et regnskovsområde svarende til halvdelen af Jylland, er gået op i røg. Derfor går en del af de indsamlede midler også til at genskabe ødelagte regnskovsområder.

Så snart røgen har lagt sig, vil der blive plantet nye træer, hvor gamle træer er faldet. Takket være jeres støtte, har vi indsamlet nok penge til at plante over 8.500 nye træer i et område på størrelse med Fyn, der hedder Mawas. Dette fredede område, huser over 3.000 vilde orangutanger, og desværre er cirka 15.000 hektar regnskov allerede ødelagt af de over 2.000 brande, som indtil nu har hærget området.

Der er stadig brug for din hjælp

Du kan hjælpe med at genplante Borneos regnskov ved at blive SOS Borneo Partner. Læs mere her >>

Grunden til, at der i år er så ekstraordinært mange skovbrande skyldes en kombination af flere faktorer. Først og fremmest er det globale vejrfænomen El Nino skyld i en usædvanlig lang og hård tørkeperiode. Dertil kommer, at Borneos regnskoves naturlige modstandsevne overfor skovbrande er reduceret, da bl.a. palmeolievirksomheder dræner og fælder regnskoven på Borneo.

Du kan læse mere om vejrfænomenet her >>

Selvom situationen langsomt er ved at blive bedre, er der stadig behov for din hjælp. Vi kan sammen sikre, at den skov som er blevet brændt ned, også får lov til at blive vokse op igen.

*Plus alm sms takst. Du accepterer samtidig at blive kontaktet af Red Orangutangen.


Vidste du at det genudsættelsesprogram Red Orangutangen støtter, er verdens bedste? Siden 2012 har vi genudsat 191 orangutanger og af disse har 92 procent af orangutangerne overlevet omstillingen fra rehabiliseringscentrene til regnskoven.

Læs mere om Red Orangutangens arbejde >>