Små lån gør en stor forskel for regnskovens kvinder

13-03-2014

Låne-sparegrupper har gjort regnskovens kvinder til selvsikre iværksættere. Etableringen af grupperne er med til at skabe bæredygtige indtægtskilder i et af Borneos mest fattige og udsatte områder, der også er hjemsted for 3000 vilde orangutanger.

I januar 2014 afsluttede Red Orangutangen sammen med den indonesiske partner BOS et 2- årigt projekt i området Mawas midt på Borneo. Projektet havde til formål at forbedre leveforholdene for befolkningen i fire regnskovslandsbyer. Den fattige befolkning i Mawas deler skoven med hele 3000 vilde orangutanger. Med bæredygtige indtægtsmuligheder vil befolkningen ikke længere være afhængig af illegal minedrift og tømmerhugst for at få brød på bordet. Da befolkningens levevilkår på denne måde har direkte indflydelse på orangutangernes fremtid, betyder det meget for Red Orangutangen at forbedre dem.

Låne-sparegrupper for kvinder

Under projektet blev der blandt andet etableret låne-spare grupper for kvinder i landsbyen Timpah. Lånene gav kvinderne startkapital til at investere i små virksomheder og andre indtægtsgivende aktiviteter. Samtidig fik de træning i bogholdning, markedsanalyse og husholdningsøkonomi og miljøforhold. Desuden var de på inspirations-besøg på andre projekter og virksomheder.

Kvinderne fører regnskabet

Der er god grund til at investere i regnskovens kvinder. Ofte står de for husholdningens økonomi, dagligdagens indkøb og børnenes uddannelse. Landsbyernes isolerede beliggenhed og manglen på kreditværdighed gør dog, at de ikke normalt har mulighed for at spare op og låne penge i en bank. Så når store udgifter skal betales, tyer mange til højtforrentede lån af private udlånere. Lån der ofte sætter dem i gæld langt ud i fremtiden.

Et alternativ til dyre lån

Låne-spare-grupperne udgør et alternativ. Her kan kvinderne spare op og på skift låne af den opsparede fælleskasse. Systemet er således både nemt og gennemsigtigt, baseret på høj grad af gensidig tillid mellem medlemmerne. Kvinderne er organiseret i selvstændige grupper af 10 og mødes én gang om måneden. På møderne betales de månedlige afdrag, men der snakkes også om hverdagens udfordringer, udveksles erfaringer og idéer til virksomhedsforetagender.

Iværksætteren mrs. Mika

Resultatet er synligt. Mange nye initiativer er blomstret op, og kvinderne sælger i dag alt fra kager til telefonkort. En af de mest succesfulde er Mrs. Mika, som på blot 2 år har formået at øge sin omsætning med 350%. For 10 år siden etablerede hun en lille kiosk nær ved landsbyens skole. Her sælger hun nudler, snacks og drikkevarer. Med et mindre lån fik hun udvidet sit sortiment af varer og dermed øget sit salg.

Drømmer om vægge og en dør

Samtidig med udvidelsen af sortimentet, opstartede Mrs. Mika grøntsagssalg op ved familiens hus. Hendes mands indtægt er ikke stabil, og lånet har derfor gjort en stor forskel for familiens økonomi. Med indtægten kan hun nu betale husholdningens udgifter og har råd til at købe små ting til deres tre børn. Drømmen er at kunne udvide kiosken yderligere og bygge den op med vægge og en dør. På nuværende tidpsunkt må hun bringe varerne frem og tilbage på sin cykel hver dag, da kiosken ikke kan låses af. Derfor er sortimentet begrænset af, hvad hun kan transportere på sin cykel.

Lån finansierer uddannelse

Men Mrs. Mika er langt fra den eneste, der har forvaltet sit lån til fordel for familiens fremtid. En anden af kvinderne i låne-spare grupperne fortæller stolt, at hendes søn nu er i gang med en universitetsuddannelse. -En mulighed hun ellers ikke havde råd til at give ham, da det er dyrt at betale for skolegang, kost og logi i byen. Når hendes søn har færdiggjort sin uddannelse, vil han være en af de 1-2% i landsbyen der har en universitetsgrad.

Mrs. Litas gummitræer

En anden kvinde, Mrs. Lita, fortæller, at hun har plantet nye gummitræer, da de gamle ikke længere producerede gummi. Træerne skal vokse i omtrent syv år, før man kan tappe dem for gummi. I den periode ville hun og familien uden lånet være nødt til at købe deres dagligsdags fornødenheder på kredit til den dobbelte pris af den normale. Hun ville også være bundet til at sælge gummien til långiveren, når træerne er klar til at blive tappet. Dette til en pris fastsat af ham, og oftest langt under markedsprisen. Nu kan hun i stedet sælge til højeste bud og derigennem øge sin indtægt.

Større viden og selvsikkerhed

Der er også andre store gevinster ved låne-spare grupperne. Da de i sin tid startede op, var kvinderne meget generte og tilbageholdne med at sige noget, selv i mindre forsamlinger. Dette har ændret sig enormt. Idag taler de i munden på hinanden af ren iver efter at fortælle deres historier. Erfaringsudvekslingen i grupperne har også øget kvindernes viden, og de føler sig idag langt bedre til at forudse, hvilke udfordringer de kan komme ud for, og hvordan de kan løses. Låne-spare grupperne har således vist sig effektive til at styrke kvinderne i Timpah og systemet vil nu blive forsøgt oprettet i andre landsbyer.

Projektet i de fire landsbyer er muliggjort ved hjælp af Danida-midler beviliget gennem sammenslutningen Civilsamfund i Udvikling (CISU).


Læs mere om Red Orangutangens lokaludviklende og regnskovsbevarende arbejde