Indkaldelse til ordinær generalforsamling

13-06-2016

Red Orangutangens bestyrelse indkalder til ordinær generalforsamling.

Tid: Tirsdag den 28. juni 2016 kl. 17:00
Sted:  Red Orangutangens lokaler

Amagertorv 13, 3. sal - 1160 København K

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning 2015
  3. Godkendelse af regnskab 2015
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af ekstern revisor
    Bestyrelsen foreslår genvalg af Christian Dalmose, Deloitte, som har revideret for Red Orangutangen siden 2010.
  6. Forslag om at nedlægge foreningen Red Orangutangen. Medlemmer i foreningen tilbydes i stedet at blive støttemedlemmer i Orangutang Fonden.
  7. Eventuelt

Red Orangutangen beklager at generalforsamlingen først afholdes i juni. Dette skyldes en sen revision af årsrapporten.

Bilag:

Årsregnskab 2015

Årsrapport 2015

Evt. indkomne forslag og endelig dagsorden vil være tilgængelige på foreningens

hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen og kan fra dette tidspunkt rekvireres fra Red Orangutangens sekretariat.

Deltagelse kræver tilmelding forinden. Bemærk yderligere at kun fremmødte medlemmer af foreningen Red Orangutangen, der har betalt kontingent senest én måned inden

generalforsamlingen har stemmeret på den ordinære generalforsamling., jf. foreningens vedtægter. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Svar om deltagelse udbedes på enten info@redorangutangen.dk eller 33 93 06 50.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Red Orangutangen