Lokalbefolkningen spiller afgørende rolle i skovbevarelsen

18-03-2016

Red Orangutangen har en helhedsorienteret tilgang til at arbejde med bevarelsen og genetableringen af orangutangernes hjem – Borneos regnskov. I mange af orangutangernes levesteder er lokalbefolkningen begyndt at få anerkendt deres rettigheder til de regnskove, som de har levet af i tusindvis af år. Dette har vist sig at være den mest effektive måde at bevare skovene på og det er derfor vigtigt at støtte op om denne proces.

Den oprindelige befolkning – kaldet Dayakker – er ofte tæt knyttet til regnskoven og derfor også interesserede i at bevare og beskytte regnskoven mod ulovlig tømmerhugst og oliepalmeselskabers indtrængen. Red Orangutangen støtter, i samarbejde med Civilsamfund i Udvikling (CISU), flere steder op om Dayakkernes juridiske krav på regnskoven og hjælper dem med at forstå processen og dokumentere deres krav.

Dette arbejde er mere aktuelt end nogensinde før, da der er blevet vedtaget en ny lovgivning på området, der muliggør, at Dayakkerne officielt kan få anerkendt deres rettigheder til de regnskovsområder, som de i generationer har forvaltet og betegnet som deres. Sidste år udarbejdede specialestuderende Ida Weber Jørgensen fra TekSam på RUC, en undersøgelse af de nye muligheder og hvad det betyder for lokalbefolkningen og bevarelsen af Borneos regnskov.

To forskellige typer jordrettigheder

Ida besøgte bl.a. to landsbyer (Timpah og Batampang) på den centrale del af Borneo, som Red Orangutangen samarbejder med. Området har en helt unik natur og er bl.a. hjem for en af de største vilde orangutangpopulationer med over 3.000 individer.

De to landsbyer ønsker at sikre deres rettigheder til deres regnskov, men har valgt forskellige løsninger. Den ene landsby ønsker at søge om Customary Forest, hvor de kan opnå ejerskab over skoven, mens den anden ansøger om status som Village Forest, hvilket skal fornys igen efter 35 år.

Der er imidlertid fordele og ulemper ved begge jordprogrammer. Village Forest involverer et ansvar om at bevare skoven og understøtte dens vigtige funktioner såsom vandreservoir og sjældne træ- og dyrearter, men det er en omkostningsfuld løsning og ejerskabet af jorden forbliver hos staten. Customary Forest stiller krav om, at landsbyen forvalter skoven efter deres traditionelle skikke og regulativer. Selvom denne løsning heller ikke er uden udfordringer, så er det Idas’ konklusion, at det er den mest holdbare på langt sigt. Hun påpeger desuden, at det ud fra et etisk synspunkt heller ikke giver mening, at de oprindelige folk skal forpagte skov, som må betegnes som deres egen.

Økonomien vigtig for regnskovsbevarelsen

Ida fremhæver desuden landsbyernes økonomiske fundament, som afgørende for skovens bevarelse. Hvis landsbyernes økonomier er pressede og generelt mangler indkomstmuligheder, er regnskoven mere udsat for at blive opfattet som en ressource, der kan høstes her og nu. Hvis landsbyerne derimod har en økonomi, der er afhængig af indkomster fra regnskoven gennem fx fiskeri, bæredygtigt skovbrug og turisme, er de meget mere positive overfor bevarelsen af regnskoven.

Læs hele Idas speciale her >>

Lokaludvikling er fundamental for vores arbejde

Kort fortalt kan man sige, at hvis orangutangernes levesteder skal bevares er det derfor vigtigt, at Red Orangutangen samarbejder med lokalsamfundene om at skabe bæredygtige indtægtskilder. Det giver lokalbefolkningen en langsigtet interesse i at bevare regnskoven efter de har opnået rettighederne til den. Læs mere her >>

Derfor indtænker Red Orangutangen altid lokalsamfundene i vores projekter. Vi gør det i alt fra at levere daglige frugter til orangutangerne på Nyaru Menteng, til at oprette og bruge lokale planteskoler til at gro nye træer samt til at undervise børn om vigtigheden af naturen omkring dem. Siden 2008 har vi desuden, blandt andet i samarbejde med CISU, været med til at støtte oprettelsen af bæredygtige indtægtsmuligheder såsom mindre dambrug, og bæredygtige landbrug med lokale afgrøder og dyr, da vi kan se, at det kan gøre en verden til forskel for en lille landsby. Initiativer som disse er således ikke bare med til at sikre, at de lokale får et bedre liv, men også at orangutangernes regnskovshjem består i fremtiden.

Læs mere om vores arbejde med at beskytte og genskabe Borneos regnskov her >>Vidste du at det genudsættelsesprogram Red Orangutangen støtter, er verdens bedste? Siden 2012 har vi genudsat 195 orangutanger og 92 procent af orangutangerne, der genudsættes, overlever omstillingen fra rehabiliteringscentrene til regnskoven.

Læs mere om Red Orangutangens arbejde >>