Red Orangutangen indtræder i FSC's bestyrelse

18-05-2017

Marie Sigvardt, der til daglig arbejder som projektleder i Red Orangutangen, indtræder i FSC Danmarks bestyrelse. Her vil hun fremover bidrage til arbejdet med at øge kendskabet til bæredygtigt skovbrug.

Hvis Borneos orangutang skal overleve, er det helt nødvendigt, at skovfældningen på Borneo reduceres. FSC-certificeringen er et vigtigt internationalt redskab for folk, der ønsker at forvalte skoven på en bæredygtig måde ved at indtænke miljø-, social- og økonomisk ansvarlighed i træproduktionen.

”FSC-certificeringen er et vigtigt redskab til at sikre fremtidens regnskove, og jeg ser meget frem til at bidrage til dette arbejde. Omtrent 75% af den vilde orangutang bestand menes at leve udenfor beskyttede skovområder, hovedsageligt i produktionsskove. Hvis vi skal sikre artens overlevelse er det derfor nødvendigt, at skabe nogle rammer for et bæredygtigt skovbrug, der sikrer, at både mennesker, dyr og skoven kan eksistere side om side” fortæller Marie Sigvardt.

Netop forholdet mellem at sikre en bæredygtig udvikling i Borneos lokalsamfund og samtidig sikre, at orangutangernes regnskovshjem bliver bevaret, er et vigtigt element i Red Orangutangens indtræden i FSC Danmarks bestyrelse.

”Vi ser bestemt en mulighed i, at FSC-certificeret skovbrug kan skabe en bæredygtig indtægtskilde for den fattige lokalbefolkning og samtidig sikre regnskoven og hundredvis af truede dyrearters levesteder” forklarer Marie Sigvardt.

Hvad er FSC?

FSC står for Forest Stewardship Council, og det er en uafhængig interesseorganisation, der arbejder for at promovere bæredygtigt skovbrug globalt. Dette gøres blandt andet gennem FSC-certificeringen, som henvender sig til forbrugere og virksomheder, der vil sikre sig, at de trævarer de bruger, er produceret på en bæredygtig måde.

Certificeringen tager udgangspunkt i 10 principper, der tager højde for miljømæssig ansvarlig, social ansvarlighed og økonomisk ansvarlighed. Ud fra disse principper, har FSC udviklet en række guidelines og standarder, som alle FSC-certificerede virksomheder skal leve op til. Læs mere her >>

Red Orangutangen og FSC

Marie Sigvardts indtrædelse i FSC Danmarks bestyrelses miljøkammer er næste skridt i et samarbejde, der er blevet tættere og tættere de seneste år. Red Orangutangen har siden september 2014 været medlem af FSC, og har derefter aktivt deltaget i informationskampagner, såsom den årlige FSC uge, for at øge kendskabet til certificeringen. Desuden har vi siden vores medlemskab kun brugt FSC-certificeret papir på kontoret såvel som i vores printsager.

Læs mere om Red Orangutangens arbejde med at bevare Borneos regnskov her >>


 

Kort om FSC

Red Orangutangen er medlem af FSC-Danmark

FSC står for Forest Stewardship Council®

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. Du finder FSC-mærket på produkter af træ og papir, som du kan købe med god samvittighed.

Læs mere om FSC Danmark

Twitter

RED ORANGUTANGEN PÅ TWITTER