SOS Borneo opdatering - opjusterede forventninger til året

18-05-2017

Takket været massiv hjælp fra vores SOS Borneo partnere og andre donorer, ser det ud til, at vores genplantningsprojekt går hurtigere end forventet. Vi har derfor opjusteret vores mål for beplantet areal fra 50 hektar ved udgangen af 2017 til 70 hektar.

I løbet af årets første tre måneder er yderligere 4.444 stiklinger plantet i Rantau Upak, der er det område, hvor vi i samarbejde med vores partner BOS Mawas og lokalsamfundet genskaber regnskoven. De fem planteskoler, der er grundlagt i samarbejde med Red Orangutangen i lokalsamfundene, har desuden været ude og samle frø ind fra områdets hjemmehørende træer. I alt er der 22.000 stiklinger, der spirer, og som i efteråret vil blive plantet ud i området.

Nyt genplantningsområde forberedes

Med udvidelsen af målsætningen for beplantet areal i 2017, er vi gået i gang med forberedelserne på det næste område, der allerede skal beplantes i det kommende år. Disse forberedelser inkluderer, at menneskeskabte dræningskanaler, der bl.a. bruges til transport af ulovligt fældet tømmer, blokeres i samarbejde med lokalbefolkningen. Det sikrer, at træstiklingerne får de optimale betingelser, når de i det kommende år skal plantes ud i området.  

Kanaler blokeres og skoven beskyttes

Gennem 2016 blokerede Red Orangutangen i samarbejde med BOS Mawas 27 kanaler i et projekt sponseret af Aage V. Jensen Charity Foundation. Arbejdet med blokering af kanaler har vagt stor interesse både lokalt i landsbyerne i Mawas, men også herhjemme, hvor vi har modtaget yderligere støtte til kanalblokering fra Torben og Alice Frimodts Fond og Frands Køhler Nielsens og hustrus mindelegat. Med denne støtte har Red Orangutangen og BOS Mawas i januar blokeret yderligere fire kanaler i Mawas.


Du kan læse mere om vores arbejde med at beskytte og genetablere regnskoven her >>

Tusind tak for din støtte til at genplante Borneos regnskov, og fordi du er med til at sikre, at øens helt unikke dyrearter også i fremtiden har et regnskovshjem.Vidste du at det genudsættelsesprogram Red Orangutangen støtter, er verdens bedste? Siden 2012 har vi genudsat over 250 orangutanger, og de rehabiliterede orangutanger klarer sig lige så godt i regnskoven som deres vilde slægtninge.

Læs mere om Red Orangutangens arbejde >>


Se dokumentar om Red Orangutangens regnskovsarbejde nedenfor.