Hjælp til Borneos orangutanger og oprindelige folk er to sider af samme sag

18-05-2017

Få steder i verden fældes regnskoven så hurtigt som på Borneo, og hvis kommende generationer af orangutanger også skal have et regnskovshjem, kræver det et stærkt samarbejde med Borneos lokalbefolkning – kaldet dayakker. Derfor arbejder Red Orangutangen målrettet på at styrke samarbejdet med dayakkerne i de områder, hvor vilde orangutanger også lever.

En af de største trusler mod orangutangen er rydningen af deres regnskovshjem til fordel for tømmer- og palmeolieselskaber. Siden 1973 er 40 procent af Borneos regnskov blevet ryddet, og det estimeres, at der hvert år dør omkring 3.000 orangutanger som følge af skovrydningen. Selvom vi hvert år redder hundredvis af nødstedte orangutanger, har vi også brug for at begrænse skovrydningen. Og her spiller Borneos lokalbefolkning en afgørende rolle.

Dayakkerne er begyndt at opnå jordrettigheder

Internationale undersøgelser viser, at den mest effektive måde at beskytte regnskovsområder oftest er ved at sikre oprindelige folks rettigheder til de skovområder, de har levet på og af i generationer. Her er dayakkerne ingen undtagelse, da de gennem deres historie, kultur og religion er tæt forbundet til regnskoven. Og netop på den front er der gode nyheder fra Indonesiens regering. I 2013 tillod den, at oprindelige folk kunne ansøge om at få jordrettighederne til de områder, som de har levet på og af i hundredvis af år.

2016 blev året, hvor de første ni landsbyer i Indonesien fik papir på den jord, de har levet på og af i så mange år. Det er virkelig gode nyheder for naturen, og Red Orangutangen støtter allerede flere dayaklandsbyer i deres ansøgninger om at opnå jordrettigheder til regnskovsområder. I 2016 fik vi en ny bevilling fra Civilsamfund i Udvikling (CISU), og vi kan derfor øge vores indsats på dette område i de kommende år.

Et samarbejde, der kan redde regnskoven

At sikre dayakkerne jordrettighederne til regnskoven er imidlertid kun første skridt i kampen for at sikre orangutangerne deres regnskovshjem. Tømmer- og palmeolieselskaber lokker stadig, især de unge, med løftet om en hurtig profit. Derfor skal landsbyerne have hjælp til at skabe bæredygtige alternativer til de kortsigtede indkomstmuligheder, der ofte foregår på bekostning af naturen. Red Orangutangen samarbejder med dayakkerne om at identificere potentielle bæredygtige indkomstmuligheder og løsninger, der kan sikre, at de også fremover har en økonomisk interesse i at bevare naturen.

Derfor har Red Orangutangen i løbet af 2016 blandt andet finansieret træningen og oprettelse af fem planteskoler, der leverer træstiklinger til vores genplantningsprojekter, sørget for at miljøundervisning er kommet på skemaet i skolerne, skabt bedre muligheder for små, bæredygtige landbrug og støttet forskning i bæredygtigt skovbrug.

Med projekter som disse, er Red Orangutangen med til at sikre en udvikling, der både gavner naturen, orangutanger og lokalbefolkningen på Borneo. Læs mere om Red Orangutangens samarbejde med lokalbefolkningen her >>


Vidste du at det genudsættelsesprogram Red Orangutangen støtter, er verdens bedste? Siden 2012 har vi genudsat over 250 orangutanger, og de klarer sig ligeså godt i regnskoven som deres vilde kammerater.

Læs mere om Red Orangutangens arbejde >>


Kom tæt på orangutangerne

Se dokumentar om rehabiliterings- og genudsætningsarbejdet på Nyaru Menteng.

Se flere videoer fra arbejdet med orangutangerne her >>