Magtkamp i Indonesiens skovsektor

19-05-2015

Den indonesiske regering har netop forlænget et midlertidigt forbud mod fældning af skov i mange af orangutangens foretrukne levesteder. Planer om ekspansion i landets palmeoliesektor er dog fortsat en trussel mod Borneos regnskove.

 

Sammenlagt er et regnskovsareal på 43 millioner hektarer, svarende til ti gange Danmarks størrelse, officielt blevet beskyttet mod rydning, da regeringen netop har fornyet et forbud mod at give nye tilladelser til at fælde træer i landets primærskove og tørvemoseområder.

Det nuværende forbud stod ellers til at udløbe i maj, men Indonesiens Skov- og Naturministerium bekræfter, at forbuddet er blevet forlænget. Forbuddet blev første gang udstedt i 2011, som et middel til at opnå regeringens målsætning om at reducere landets enorme CO2- udledning med minimum 26 procent inden 2020.

Træerne vokser ikke ind i himlen

”Det er grundlæggende en positiv ting, at forbuddet er blevet forlænget, men den indonesiske regering skal sikre, at der arbejdes hen mod en permanent løsning til beskyttelse af orangutangens levesteder” fortæller Marie Sigvardt, Projektleder i Red Orangutangen.

Dertil kommer, at det nye forbud i realiteten kun gælder for 11.3 millioner hektar skov, der ikke allerede er beskyttet af andre fredningsaftaler. Desuden gælder forbuddet mod fældning ikke for tilladelser, der blev givet inden 2011, og andre ministerier kan omgå forbuddet, hvis deres projekter er ”vitale” for landets udvikling. Træerne vokser altså ikke ind i himlen, og forbuddets reelle effekt kan diskuteres.

Stærke nationale interesser kæmper mod forbuddet

Mens den indonesiske regering udadtil vil reducere C02-udledningen ved at bevare regnskoven, har Landbrugsministeriet andre planer. Ministeriet vil udvide landets palmeolieeksport fra de eksisterende otte millioner hektar til 12 millioner hektar. Og det skal som hidtil ske på bekostning af Indonesiens regnskove.

For nylig udtrykte den stabschefen, Luhut Binsar Panjaitan, støtte til denne udvidelse ved at udtale sig i krigeriske vendinger til nationale medier om, at han ville ”bulldoze” ministerier og ngo’er der modsætter sig planerne om at udvide landets vitale palmeolieproduktion.

Palmeoliesektoren er Indonesiens næststørste eksportsektor og beskæftiger mere end tre millioner mennesker. Sektoren producerer over 50 procent af den palmeolie, som optræder i cirka halvdelen af de danske supermarkeders produkter.

Orangutangens levesteder er på spil

Det er således stærke kræfter, der vil fælde træerne og ødelægge orangutangens levesteder, og det til trods for, at 80 procent af orangutangens naturlige levesteder allerede er blevet ryddet i løbet af de sidste 20 år.

Den massive regnskovsrydning har medført, at orangutangsbestanden er udrydningstruet, og at bestanden nu formodes at være langt under 50.000 eksemplarer. Derfor er det ekstra vigtigt, at der gøres en indsats for at beskytte orangutangerne netop nu.

”Orangutangerne oplever et enormt pres på deres naturlige levesteder, og det er livsvigtigt for orangutangen, at Borneos regnskove ikke bliver fældet. Derfor er det vigtigt, at andre ministerier ikke kan omgå forbuddet og give tilladelser til at trænge ind i orangutangens levesteder” forklarer Marie Sigvardt

Skrevet af Bue Bejer Heckmann, Red Orangutangen

Læs om Red Orangutangens skovarbejde >>

Læs om truslerne mod orangutangen og regnskoven på Borneo >>