13-02-2018

2017 blev et godt år for Orangutang Fonden

Det lykkedes os at indsamle små 16 millioner kr. i Danmark til at redde Borneos kritisk truede orangutanger. Det er en stor præstation, som ikke kunne ske uden din hjælp.

Orangutang Fonden er i dag den største bidragsyder til rehabiliteringscentret Nyaru Menteng, der drives af vores indonesiske samarbejdspartner Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF). Mere end 80% af udgifterne til at drive centret dækkes af donationer fra Orangutang Fonden. På Nyaru Menteng er der iøjeblikket knap 450 orangutanger, hvoraf 136 har gennemgået hele rehabiliteringsprocessen og nu afventer at blive sat fri i regnskoven.


Tæt samarbejde styrker indsatsen for orangutangerne

Året bød på en vigtig strategiændring for vores arbejde. Vi styrker den nuværende indsats for at hjælpe nødstedte orangutanger, og øger fokus på velfærden for de mange orangutanger på centret. I 2017 indgik Orangutang Fonden en partnerskabsaftale med BOSF, som bl.a. skal styrke den fælles indsats for at give alle orangutangerne på Nyaru Menteng de bedst mulige forhold. I 2017 skød vi sammen en global kampagne i gang for at sikre alle orangutangerne på centret et liv i frihed, og det blev året, hvor flest rehabiliterede orangutanger blev genudsat i regnskoven. Øget fokus på forebyggelse og velfærd

I 2018 vil vi sætte fokus på at give de orangutanger, som har siddet i bure i mange år, et liv i frihed i beskyttede regnskovsområder. Det vil dog kræve, at vi sammen med BOSF kan skaffe de økonomiske midler og tilladelser til at benytte nye regnskovsområder, som kan blive deres nye hjem.

Men vi vil også supplere med en ny indsats, der fokuserer på årsagerne til at der fortsat er så mange nødstedte orangutanger, og øge vores fokus på at beskytte de tilbageværende vilde bestande af orangutanger på Borneo. Vi håber, at vi gennem en målrettet indsats kan bidrage til at skabe mulighed for artens overlevelse som helhed ved at sørge for, at der også i fremtiden vil være regnskovsområder, hvor de kan leve uden at komme i konflikt med mennesker.


Bevarelse af de vilde orangutangers skov

Vi vil også fortsætte indsatsen i Mawas. I 2017 lykkedes det os gennem SOS Borneo indsatsen blandt andet at genplante i samarbejde med 6 landsbygrupper mere end 43 ha ødelagt skov med knap 50.000 stiklinger og blokere endnu 5 dræningskanaler, så Mawas området, der huser en af Borneos største bestande af vilde orangutanger, i fremtiden bedre kan understøtte de vilde orangutanger i området.


Afvikling af aktiviteterne i UK

Året bød også på udfordringer. I 2015 besluttede foreningen Red Orangutangen at stifte Orangutang Fonden og efterfølgende lukke foreningen med henblik på at styrke indsatsen på Borneo og samtidig udbrede indsamlingsarbejdet under navnet ”Red Orangutangen/Save the Orangutan”. Med udgangen af 2017 kan vi konstatere, at indsamlingerne i Sverige og Danmark går over al forventning, mens indsamlingerne i England og Wales langt fra er rentable. Vi har derfor måttet rebe sejlene og beslutte at lukke ned i England og Wales, og koncentrere os om Skandinavien. Det betyder, at Lone Dröscher Nielsen, som i dag er bosiddende i Wales, fra årsskiftet ikke længere er ansat i den engelske og walliske organisation. Orangutang Fonden har afsøgt mulighederne for fremadrettet at tilknytte Lone Dröscher Nielsen som konsulent for Fonden, men det er desværre ikke lykkedes at opnå enighed om vilkårene herfor. Vi håber, at Lone Dröcher Nielsen på anden vis kan fortsætte sit pionerarbejde for at redde de kritisk truede orangutanger.


Orangutangen har brug for din hjælp

Orangutangen på Borneo blev i 2016 rykket fra ”truet” dyreart op til ”kritisk truet” på verdensnaturfrednings-organisationen IUCN’s overvågningsliste. Der er nu risiko for, at op mod 86 procent af arten er udryddet i 2025, hvis ikke der sker en større indsats for at beskytte orangutangen og dens sidste levesteder, og mindske konflikterne mellem orangutangen og lokalbefolkningens sociale og økonomiske udvikling.


Orangutangen har brug for din hjælp – også i 2018.


Hanne Gürtler
Direktør
Orangutang Fonden


Vidste du at det genudsættelsesprogram Red Orangutangen støtter, er verdens bedste? Siden 2012 har vi genudsat over 300 orangutanger, og de klarer sig ligeså godt i regnskoven som deres vilde kammerater.

Læs mere om Red Orangutangens arbejde >>


Kom tæt på orangutangerne

Se dokumentar om rehabiliterings- og genudsætningsarbejdet på Nyaru Menteng.

Se flere videoer fra arbejdet med orangutangerne her >>