Lokalbefolkningen får jordrettigheder til store skovområder

22-11-2016

Med støtte fra Red Orangutangen og Civilsamfund i Udvikling (CISU) har fire Dayak landsbyer på Borneo fået anerkendt deres krav på tilsammen 100.000 ha jord, som de har levet af siden 1600 tallet. Det er gode nyheder for både regnskoven og dens beboere.

De fire landsbyer ligger alle i- eller omkring Mawas, som huser en af de største tilbageværende vilde orangutangpopulationer i verden med over 3.000 individer. Desværre blev cirka 20 procent af Mawas, som er på størrelse med Fyn, ødelagt i 1990’erne, og sidenhen har Red Orangutangens indonesiske partner BOS Mawas kæmpet for at genetablere den ødelagte skov og nogle af disse steder er naturen så småt er begyndt at vende tilbage.

Vundne jordrettigheder er godt nyt for regnskoven

En vigtig del af arbejdet med at bevare Borneos regnskove er at støtte op om lokalbefolkningens, som på Borneo kaldes Dayakker, krav til den jord, de ofte har levet af og på i flere generationer. Mange områder i og omkring Mawas er truet af guldgravere og oliepalmeplantager, som gerne fælder regnskoven for at udvide deres kortsigtede profitable forretning, der imidlertid efterlader jorden gold og ufrugtbar for både dyr og mennesker. Ved at støtte op om Dayakkernes jordrettigheder får vi skabt en bufferzone fra oliepalmeplantagerne og guldgraverne og ind til orangutangerne.

Flere internationale undersøgelser har gentagne gange slået fast, at den mest effektive måde at sikre regnskoven på er ved at give dets oprindelige folk  jordrettighederne. På Borneo har Dayakkerne lange traditioner med at leve i harmoni med naturen. Derfor har de også ofte en ekstra interesse i at bevare den, da deres kultur og levevis hænger tæt sammen med regnskoven.

Et område svarende til 140.000 fodboldbaner

Tilsammen har de fire landsbyer fået jordrettigheder til over 100.000 hektar (svarende til 140.000 fodboldbaner). Red Orangutangen har med hjælp fra CISU støttet landsbyerne i at gøre krav på disse områder i og omkring Mawas.

Derudover har vi hjulpet landsbyerne med at opbygge bæredygtige indkomstmuligheder . I flere af landsbyerne er der oprettet låne-og sparegrupper og skabt alternative indkomster, såsom dampbrug og dyrehold. Desuden har vi også hjulpet med at oprette frivillige brandpatruljer, der kan forhindre skovbrandene i at brede sig ind i skovområderne, og støttet undervisningen i skolerne, så kommende generationer forstår betydningen af skovens rolle i deres historie.

Se ny dokumentar om Red Orangutangens arbejde med at bevare regnskoven her >>

Du kan være med til at sikre Borneos regnskove ved at blive SOS Borneo partner. Læs mere her >>


Denne sommer blev der optaget et program om nogle af de projekter som Red Orangutangen støtter. Se mere her >>