Sumatra-næsehornet - orangutangens truede nabo

27-04-2016

En af orangutangens mange naboer i Borneos regnskov er det yderst sjældne Sumatra-næsehorn. Sumatra-næsehornet er, ligesom orangutangen, kritisk truet og tæt på at være udryddet på grund jagt og afskovning på Sumatra, og eksperter erklærede den faktisk uddød på Borneo i 2009. Derfor var det en stor overraskelse, da man fornyligt fandt spor af den på Borneo.


Sumatra-næsehornet er det mindste af alle næsehorn og er det eneste asiatiske næsehorn med to horn. Tidligere levede den flere steder i Asien. I 2009 var der kun 200 individer tilbage, og i dag menes der kun at være omkring 100 næsehorn tilbage på Sumatra. I 2009 blev den erklæret uddød på Borneo, men i marts fandt man nye spor fra det på Borneo, og det giver nyt håb.

Spottet for første gang i 40 år

I mange år har man troet, at Sumatra-næsehornet var uddød på Borneo efter at det uddøde i den Malaysiske del af Borneo. Opdagelsen af et næsehorn på den indonesiske del af Borneo giver derfor et spinkelt håb til næsehornselskere i hele verden.

I over 40 år er der ingen, der har set spor af Sumatra-næsehornet i den indonesiske del af Borneo, men i marts i år lykkedes det endelig eksperter at opdage et levende næsehorn på Borneo. Et hun-næsehorn på 4-5 år, var blevet fanget ind, så hun kunne få et nyt og sikkert hjem i regnskoven. Desværre var hun i en så dårlig tilstand, at hun ikke overlevede transporten. Fundet at hunnen giver dog næring til håbet om, at nogle eksemplarer af Sumatra-næsehornet har overlevet i Borneos regnskov, der er tykkere og dermed mindre udforsket end regnskoven på den Malaysiske del af Borneo.


Er blevet jaget på grund af deres horn

Grunden til at antallet af Sumatra-næsehorn først begyndte at falde, var på grund af den stigende jagt efter næsehornets horn, da hornene blev set som en meget værdifuld ingrediens inden for kinesisk medicin.

I dag står næsehornet over for endnu flere trusler. Når regnskoven ryddes eller brændes, mister både næsehornet og tusindvis af andre dyrarter deres levesteder. Minedrift, skovhugst og anlæggelse af palmeolieplantager er store trusler mod næsehornet. Og når skovområderne mindskes og deles op af landbrug og industri bliver det sværere for Sumatra-næsehornet at finde en mage og formere sig.

Sumatra-næsehornets levevis

Næsehornet lever for det meste alene i den tropiske regnskov. Den kan blive op til 40 år gammel og som voksen vejer den mellem 600 og 950 kilo, men er kun på størrelse med en pony. Næsehornet er planteædende og spiser det meste af de planter, som den finder på sin vej. Man mener derfor at dens kost indeholder over 100 forskellige plantearter. Næsehornshunnen føder en unge hvert tredje år. Udover de to horn er Sumatra-næsehornet kendetegnet ved en rødlig hud, som helt eller delvist er dækket af lange hår.

Udover Sumatra-næsehornet lever også Java-næsehornet i Indonesien. Java-næsehornet er også kritisk truet og det vurderes, at kun 60 Java-næsehorn er tilbage,ag at de alle lever i en nationalpark på den vestlige del af Java. 


Vidste du at det genudsættelsesprogram Red Orangutangen støtter, er verdens bedste? Siden 2012 har vi genudsat 200 orangutanger og 92 procent af orangutangerne, der genudsættes, overlever omstillingen fra rehabiliteringscentrene til regnskoven.

Læs mere om Red Orangutangens arbejde >>