Borneos unikke tørvemoseskove

26-08-2015

Regnskovene på Borneo hviler på en bund af tørvemose, der har udviklet sig gennem tusinde af år. Tørvemosen skaber helt unikke levevilkår for Borneos langsomt voksende regnskov og de dyre- og plantearter, som lever i den. Når regnskoven ryddes, udtørrer tørvemosen og det har store konsekvenser for dyr, planter og mennesker, som er afhængige af regnskoven. Hvad er tørvemose?

Tørv er en slags muldjord, som består af forskellige delvist nedbrudte plantedele. Tørven udvikler sig over meget lang tid og man siger, at et tørvelag vokser med cirka en millimeter om året.

Jo tykkere tørvelaget bliver, desto mere vand kan det absorbere. Når tørven absorberer vandet, spreder det sig ud på større arealer og på den måde opstår der tørvemoser. Under dannelsen af en tørvemose, sker der en kemisk proces, som gør at kulstofindholdet stiger. En tørvemose består af ca. 10 procent organisk materiale og 90 procent vand. På den måde bliver plantematerialet konserveret i stedet for helt at blive nedbrudt til muld. 

null

Der findes tørvemoser i hele verden og de er alle sammen meget forskellige. 

Regnskoven i Sydøstasien trives godt i de fugtige tørvemoser og ca. 12 procent af landområderne er dækket af tørvemoseskov. 83 procent af Sydøstasiens tørvemoseskov er i Indonesien. 

Her varierer dybden på tørvemoserne alt lige fra en meter, til op til 12 meters dybde. Nogle steder har man endda fundet meget gamle tørvemoser, der er over 20 meter dybe.


Hvorfor er tørvemosen vigtig?

Indonesiens tørvemoseskove bygger på et unikt økosystem, der er hjem for et fantastisk og unikt dyre- og planteliv. De har tilpasset sig det særlige miljø, som tørvemoseskoven giver og de har brug for regnskoven for at kunne overleve.

Den truede orangutang er bare en af de tusindevis af arter, som har sit hjem i regnskoven. Men Borneos regnskov huser adskillige andre truede dyrearter, som blandt andet sumatranæsehornet og pygmæ-elefanten.

Tørvemoseskoven spiller også en vigtig rolle for vores klima. De intakte tørvemoser lagrer store mængder af kuldioxid, men når regnskovene fældes og tørvemosen udtørrer, frigives kuldioxiden ud i atmosfæren. 


Hvordan kan tørvemosen brænde?

På grund af den høje fugtighed, er det svært for en intakt tørvemose at brænde. Men når regnskoven ryddes og drænes for vand, udtørres den. Dette gør den mere sårbar over for skovbrande. Særligt under tørkeperioden og El Niño, er regnskoven utrolig sårbar.

Da tørvemosen indeholder store mængder af plantemateriale, kan den let antændes når solen skinner. Tørven kan endda brænde under jordoverfladen og det kan derfor vare længe før, at det opdages at tørven brænder. Gløderne spreder sig under tørvelagene og når først de bryder ud i brand over jorden, kan det få alvorlige konsekvenser for regnskoven og dens omgivelser. Når tørvemoserne brænder, frigives der store mængder af CO2 ud i atmosfæren.

Hvert år opstår der nye skovbrande i Indonesien, som følge af tørv der antændes. De store skovbrande, der hærgede Indonesien i 1997-98 var et hårdt slag mod landet og påvirkede endda klimaet i resten af verden. Store områder med drænede tørvemoser, gjorde det muligt for ilden af sprede sig ukontrolleret. Det anslås af omkring en tredjedel af Borneos orangutanger omkom i disse omfattende skovbrande. 


Hvilke trusler har tørvemosen?

I dag er der kun få helt uberørte tørvemoser tilbage. Ikke engang de skove i Indonesien, som er officielt beskyttet, er sikret mod afskovning.

Storindustri, dræning og afskovning har lagt et stort pres på Borneos tørvemoseskove. Og i takt med, at Indonesien er blevet en af verdens førende producenter af palmeolie, er presset mod naturen steget. I modsætning til vores nordiske skove, som kan genskabe sig selv efter 10-30 år, kan det tage flere hundrede år for tørvemoseskoven at gendanne sig selv. 

 

Hvordan kan jeg hjælpe?

Du kan blive SOS Borneo Partner. SOS Borneo er Red Orangutangens regnskovsprogram, der fokuserer på at bevare og genskabe orangutangernes hjem. For hver 50 kroner vi modtager, planter vi et nyt træ. Læs mere her >>