Mawas – et lokalt samarbejde som redder regnskoven 

26-08-2015

På den sydlige del af Borneo, i området Mawas, har et lokalt samarbejde formået at genskabe dele af den ødelagte regnskov og samtidigt engagere landsbyer i naturgenopretning. Red Orangutangen støtter projektet for at forebygge skovbrande, genplante træer og uddanne lokalbefolkningen. På den måde er vi med til at sikre orangutangens regnskovshjem.Afskovning har store konsekvenser

Afskovningen har haft store konsekvenser for skovområdet i Mawas. Tilbagevendende skovbrande har forårsaget luftforurening, hvilket har haft store konsekvenser for lokalbefolkningens helbred, og pludselige oversvømmelser, har gjort landbrugsjord ubrugelig. 

null


Ødelagte tørvemoseskove

Ødelæggelserne af de unikke tørvemoseskove begyndte for alvor som konsekvens af det så kaldte ”Mega Rice Project” tilbage i 90’erne. Tanken var at omdanne tørvemoseskoven til rismarker. Store regnskovsområder blev ryddet og flere tusinde kilometer kanalstrækning blev gravet, for at kunne dræne den vandholdige tørvemose. Tørvemoserne var uegnet til risdyrkning og man opgav derfor projektet. Resultatet blev, at store områder med ødelagt og udtørret tørvemose stod øde hen.

Tørvemoserne i Mawas er i gennemsnit 7 meter dybe, og det estimeres, at for hver kvadratmeter tørvemose der ødelægges, frigives 91 ton drivhusgasser i atmosfæren. 


Fattig befolkning

Der bor omkring 29.000 familier i Mawas, og de fleste har boet her hele deres liv. Mange er selvforsynende og overlever ved at have et lille landbrug og fiske i floderne. Desværre er det ikke altid nok, og der er udbredt fattigdom blandt de oprindelige folk.


Samarbejde som skaber lokale fordele

For at kunne gendanne de ødelagte tørvemoseområder, er et lokalt bevaringsprogram, ”The Mawas Conservation Program” blevet igangsat og har til formål at gendanne et 120.000 hektar stort tørvemoseområde. Red Orangutangen medvirker i programmet gennem vores lokale samarbejdspartner, BOS Foundation.

Projektet fokuserer på at genplante skov, forebygge skovbrande, blokere kanaler, overvåge skovene og styrke lokalsamfundene. Lokalbefolkningens deltagelse i projektet, har været nøglen til succes. Uddannelse og information er derfor meget vigtig. 


Lokale brandmænd og læger

Brandbekæmpelse er en vigtig del af Mawas-projektet. Derfor uddannes lokalbefolkningen i at forebygge og stoppe brandene. Derudover investeres der i brandslukningsudstyr og sundhedspleje. Man forventer at projektet vil forbedre sundheden blandt lokalbefolkningen.


Nye indtægtskilder for landbyboere

De lokale i Mawas uddannes også i, hvordan de kan bruge skovens ressourcer på en bæredygtig måde og hvordan de kan sælge deres produkter uden de ofte fordyrene mellemled. I dag har 87 familier i Mawas nydt godt af denne ordning og fundet en ny måde at forsørge sig selv på. De tjener blandt andet deres penge gennem fiskeri og gummiindsamling. 


Hvordan kan jeg hjælpe?

Du kan blive SOS Borneo Partner. SOS Borneo er Red Orangutangens regnskovsprogram, der fokuserer på at bevare og genskabe orangutangernes hjem. For hver 50 kroner vi modtager, planter vi et nyt træ. Læs mere her >>

Læs mere om brandbekæmpelse i Mawas-området her >>

Læs mere om hvorfor skovbrandene er et problem her >>

Læs mere om vores skovprogram her >>