Mød Mawas' programansvarlige

Når Red Orangutangen støtter genplantningen på Borneo sker det under Jhanson Regalinos kyndige ledelse. I hans hjerte spirer håbet om at skabe et område, hvor både lokalbefolkningen og orangutangerne kan leve side om side. Sammen med sine 41 medarbejdere kæmper han for at denne vision lykkes i Mawas, et område på størrelse med Fyn og hjem for en af de største tilbageværende bestande af vilde orangutanger.

 
 

Født og opvokset i området

Jhanson er en del af Borneos oprindelige befolkning, dayakker, og han er født og opvokset i den del af indonesisk Borneo, hvor også Mawas ligger. I begyndelsen tydede intet på, at Jhanson skulle vie sit liv til at redde regnskoven og dens indbyggere. Ligesom så mange andre var han fristet af tømmerselskabernes tilbud, og han begyndte at arbejde for disse i en ung alder.

Heldigvis gik det hurtigt op for ham, at man ved at fjerne regnskoven også fjernede livsgrundlaget for mange af de mennesker som boede i området. Derfor besluttede han sig for at tage udfordringen op og finde en måde hvorpå, han både kan forbedre dayakkernes levevilkår, sikre orangutangernes fremtid og bevare regnskoven.

”I min tid hos BOS Mawas er det gradvist lykkedes os at øge samarbejdet med de lokale, og det er fantastisk, når vi har projekter, der både hjælper dem og orangutangen til en bedre fremtid” forklarer han.

I 2002 søgte han derfor ind i BOS Mawas, og sidenhen har han dedikeret sit liv til at bevare regnskoven og dens indbyggere. I 2013 blev han forfremmet som programleder for hele BOS Mawas og fik dermed ansvaret for udvikling og naturbevarelse i området.

Mange aktører involveret

Hans største udfordring er at få alle de forskellige aktører, der er aktive i Mawas-området, til at trække i samme retning. Derfor består en stor del af arbejdet i at mødes med repræsentanter fra lokalbefolkningen, virksomheder og lokalregeringen og diskutere planerne for områdets udvikling. Især på det seneste har planen båret frugt, og det er lykkedes at få lokalregeringen involveret i flere af projekterne i Mawas takket være støtte fra Civilsamfund i udvikling (CISU), der i en årrække har støttet afholdelsen af stakeholdermøder og udarbejdningen af en fælles plan for området.

Når han ikke diskuterer fremtidsplanerne for området eller koordinerer indsatsen med lokalbefolkningen er hans yndlingsbeskæftigelse at hjælpe med at plante træer.

”Hver gang vi planter et træ, så ved jeg, at vi er med til at sikre områdets fremtid og vise, at det kan lade sig gøre at bevare og genskabe regnskoven på Borneo” fortæller han.

Resultaterne begynder at komme

Med støtte fra Red Orangutangens SOS Borneo partnere har BOS Mawas de seneste år kunnet øge indsatsen i området, der opnåede beskyttet status i 2011.

Et godt eksempel på hvordan skovbevaring og lokaludvikling kan gå hånd i hånd  og sikre områdets fremtid er plantningen af over 100.000 stiklinger siden 2015. Lokale indsamler frøene fra den eksisterende regnskov og spirer dem i planteskoler efter de er blevet uddannet i dette. Det giver en ekstra indtægt for de mange lokale  familier, der er involveret i projektet, og et incitament til at bevare skoven og de mange truede dyrearter, der bor i den.

Bæredygtig finansiering

Adspurgt om støtten fra SOS Borneo partnere, og om hvad han ønsker sig for fremtiden, svarer han:

”Først og fremmest vil jeg gerne takke jer for at I gør vores arbejde muligt og dernæst bede om tålmodighed. Det kræver en langsigtet indsats, hvis vi skal sikre regnskoven og redde dens dyreliv.” forklarer han.

Heldigvis ser det ud som om vi kan styrke indsatsen i Mawas i de kommende år, da antallet af SOS Borneo partnere er steget med 45 procent alene i 2017. 

Hvordan støtter jeg projektet?

Vi har brug for din hjælp til genplante regnskoven og sikre, at orangutangerne også i fremtiden har et regnskovshjem. Ved at blive SOS Borneo partner, er du med til at støtte genplantningen af Mawas og andre af Red Orangutangens regnskovsprojekter.

Du kan blive SOS Borneo partner og støtte skovbevarelsen på Borneo hver måned med 50 kroner, ved at følge dette link.


Faktaboks om Mawas' programansvarlige:

Navn: Jhanson Regalino

Ansat i BOSF siden 2002

Stilling: Programleder for BOS Mawas

Oprindelse: Dayak fra Kalimantan (indonesisk Borneo)Vidste du at SOS Borneo programmet også gavner jordens klima? En stor del af Red Orangutangens skovarbejde foregår i områder med tørvemoser, der udleder op til 20 gange mere CO2 end normale regnskove, hvis de ryddes.

 

Se program om hvordan vi genplanter skoven