Når den grønne løsning er helt sort

18-09-2017

Knap halvdelen af palmeolien, der importeres til Europa, bliver anvendt til at lave biodiesel med katastrofale konsekvenser for Borneos regnskov og verdens sidste orangutanger. Det skal stoppes, og derfor har Red Orangutangen startet en underskriftindsamling mod det.

Indonesien er verdens største producent af palmeolie, og sammen med Malaysia producerer de knap 90 procent af verdens palmeolie. Efterspørgslen på palmeolie er hurtigt voksende, bl.a. fra Europa hvor den i stigende grad bruges til at lave biodiesel. Derfor udvides oliepalmeplantagerne hele tiden. Desværre sker dette på bekostning af Borneos regnskov og dens helt unikke indbyggere.

Palmeolieproduktionen går udover Borneos regnskov

I løbet af de sidste 40 år er over 50 procent af Borneos regnskov ryddet, og det er primært anlæggelsen af oliepalmeplantager, der driver denne afskovning af et af jordens mest artsrige økosystemer. Alene på Borneo er der siden år 2000 ryddet et regnskovsområde på størrelse med Danmark, og Indonesiens regering har planer om at udvide palmeolieproduktionen med et areal svarende til tre gange Danmarks størrelse inden 2020.

Borneos orangutang kan forsvinde

I 2016 blev Borneos orangutang erklæret kritisk truet af IUCN fordi 86 procent af bestanden er estimere til at være forsvundet ved udgangen af 2025. Desværre lever verdens sidste orangutanger de steder som også egner sig bedst til oliepalmeplantager. Orangutangen kan således bedst lide lavlandsskov og tørvemoser, og det er netop her de fleste oliepalmeplantager anlægges af palmeolieselskaberne.

Europas brug af biodiesel driver efterspørgslen

Palmeolie er verdens mest brugte vegetabilske olie på grund af dens mange kvaliteter og billige pris. Palmeolien findes i et væld af varer i supermarkederne såsom shampoo, færdigretter, kager og ristede løg. Senest er det dog især brugen af palmeolie i biodiesel i Europa, der har været med til at drive efterspørgslen op. Europa er verdens næststørste importør af palmeolie, og i 2014 blev 46 procent af den importerede palmeolie brugt til at lave biodiesel. En stigning på 606 procent siden 2010.

Biodiesel af palmeolie er ikke klimavenligt

I EU’s lovgivning bliver biodiesel regnet som værende CO2-neutral, og for at styrke den grønne omstilling har EU en målsætning om at 10 procent af brændstof i 2020 skal udgøres af biodiesel. Desværre er CO2-udledningen fra biodiesel af palmeolie tre gange højere end ved brug af fossil diesel, hvis man indregner rydningen af regnskov som sker for at producere palmeolien. Læs mere her >>

Hjælp regnskoven

Du kan hjælpe med at bevare Borneos regnskom. Bliv SOS Borneo partner og støt arbejdet med bl.a. at beskytte og genplante regnskoven. Læs mere her >>


Hvis en voksen orangutang bliver fanget i en skovbrand eller i en oliepalmeplantage, så translokerer vi den med det samme til et regnskovsområde, hvor den kan leve uforstyrret. I 2015 lavede vi 89 af disse translokeringer.


Palmeolien er i mere end en tredjedel af varerne på danske supermarkeders hylder. Læs mere om palmeolien her >>