Minedrift

Småminedriften på Borneo er i fremmarch. Den illegale brug af kviksølv forurener naturen for både mennesker og orangutanger, og rydningen af skov til fordel for minedrift har store konsekvenser for regnskovens og dens dyrearter.

 
 

Skadelig småminedrift

Minedrift har stort set altid eksisteret på Borneo. De seneste år har der dog været en stigning i småminedriften.  Sammen med den store industrielle minedrift udgør denne småminedrift en stor trussel mod orangutangen og dens levested. Når minedrift sker med brug af kviksølv har det yderst skadelig virkning på den omkringliggende natur.

Desperation og fattigdom

Det er desperation og fattigdom , der får landsbyboere til at bevæge sig ud i illegale mineaktiviteter. Udstyret til småminedrift er dyrt, og når en familie investerer i udstyret, er det en investering for livstid. Jagten på profit har dog store konsekvenser landsbyboerne, eftersom mineaktiviteterne forurener de fisk, landsbyen spiser og det vand, de drikker. For ikke at tale om den skov, der ryddes, når minedriften sker på landjorden.

Kviksølv og skovrydning

Et af de største problemer med minedriften er brugen af kviksølv. Kviksølv binder guldet til sig og bruges til at adskille guld fra klippestykker. Småminedriften udgør størstedelen af verdens samlede kviksølvforbrug. Brug af kviksølv ved minedrift er ulovligt, men metoden anvendes fortsat illegalt. Et andet problem er rydningen af skov til fordel for miner på landjorden. Der opstår risiko for erosion, når træerne fældes, og næringsstofferne fra jorden forsvinder fra jorden ud i vandet, hvor det ødelægger den naturlige balance.
Alternative indtægtskilder

Red Orangutangen arbejder for at minimere den illegale minedrift. Blandt andet støtter vi med hjælp fra Civilsamfund i udvikling landsbyboere i at skabe alternative, bæredygtige indtægtskilder i landsbyerne. Læs mere >>