Palmeolie

Den største trussel mod orangutangen er produktion af palmeolie. Orangutangernes hjem, regnskoven, ryddes for at give plads til plantager, der kan levere billig vegetabilsk olie til resten af kloden.

Stigende efterspørgsel

Efterspørgslen på palmeolie er stigende, både i Indonesien og globalt. Trods et internationalt fokus på de miljømæssige konsekvenser importerer Danmark årligt mere end 150.000 ton palmeolie, der som vegetabilsk olie bliver blandt andet brugt i fødevarer og rengøringsmidler. Palmeolie er den mest anvendte form for vegetabilsk olie samlet set i verden, og i de senest år har især Europa i stigende grad anvendt palmeolie til at lave biodiesel. Læs mere  her >>

Hvorfor er palmeolieindustrien problematisk?

Halvdelen af den regnskov, der forsvinder på Borneo, bliver ryddet af palmeolieindustrien. Når den ældgamle tropiske regnskov forsvinder, mister orangutangen sit hjem og dermed muligheden for at overleve. Orangutangerne isoleres i små enklaver af regnskov og kan hverken finde føde eller andre orangutanger at parre sig med. Skoven brændes af i forbindelse med rydningen, og det medfører kolossale og ukontrollerbare skovbrande, der ødelægger endnu mere skov og skader klimaet.

Læs artikel om palmeoliens betydning for Borneos jungle her >>

Læs Red Orangutangens positionspapir om palmeolie her >>

Certificering

Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) er oprindeligt et initiativ fra WWF. RSPO henvender sig til alle aktører i kæden fra oliepalmeplantage til forbruger. Blandt andet er Arla, Danisco, Kohberg og Rema 1000 med i RSPO. Som medlem af RSPO forpligter man sig på at leve op til krav, der sikrer større bæredygtighed og reducerer ødelæggelsen af orangutangernes levested. Der har været kritik af certificeringens reelle effekt, men der er ingen tvivl om, at man som forbruger sender et signal ved at spørge efter RSPO eller andre bæredygtigheds certificeringer, når man køber sine varer.

Hvad kan du gøre?

Et nyt EU-direktiv kræver, at palmeolie skal være synlig på varedeklarationer på fødevarer fra slutningen af 2014. Dermed kan du som forbruger aktivt tage stilling til, om du vil købe produkter med palmeolie i. Du kan købe RSPO-mærket palmeolie, der er fremstillet ud fra hensyn til regnskovsbeskyttelse. Du kan også støtte de ngo'er som Red Orangutangen, der arbejder for at påvirke myndighederne i de lande, der producerer palmeolie til at stille krav om bæredygtighed til industrien.

Læs meget mere om palmeolie >>
Krav til industrien

Red Orangutangen samarbejder med sin indonesiske partner, BOS om at udvikle kravspecifikationer til palmeolieindustrien i Central Kalimantan, dvs den centrale del af indonesisk Borneo. BOS har vedholdende problematiseret overfor lokalregeringen, at industrien ikke tager hensyn til den fredede orangutang. Det har nu ført til, at BOS arbejder for at finde en standard, en såkaldt best management practice, der tager hensyn til både produktivitet og orangutanger. Foreløbig har lokalregeringen pålagt én palmeolie plantage at følge disse krav, men det er målet, at lokalregeringen vil pålægge alle palmeolievirksomheder i regionen denne model.