Spørgsmål og svar om biodiesel

Hvorfor skader EU’s produktion af biodiesel orangutangen?

Cirka 90 % af verdens palmeolie produceres i Indonesien og Malaysia, der også er hjem for de sidste orangutanger. Europa er verdens anden største importør af palmeolie og 46 % af al importeret palmeolie i Europa går til at lave biobrændstof. Desværre er anlæggelsen af oliepalmeplantager – og dermed produktionen af palmeolie - den primære årsag til, at over 40 % af Borneos regnskov er ryddet siden 1973, og at Borneos orangutang i dag er kritisk truet.

Hvad er biodiesel?

Biodiesel er et brændstof, der er lavet af organisk materiale såsom planter eller animalske fedtstoffer. Det er en vedvarende ressource og kan have en lavere CO2-udledning end fossile brændstoffer, der er baseret på eksempelvis olie og kul. I dag bruger man for det meste biodiesel ved at tilsætte det i ”normal” diesel, da en dieselbils motor kan bruge biodiesel såvel som ”normal” diesel.

Hvorfor bruger man palmeolie til at lave biodiesel?

Oliepalmen har det højeste udbytte per hektar af alle sammenlignelige vegetabilske olier såsom raps, soja og solsikker. Udbyttet kan være op til ti gange højere per hektar og derfor er prisen også lavere på palmeolie end eksempelvis rapsolie, hvilket gør, at man kan producere biodiesel af palmeolie billigere end af lignende afgrøder. Desværre sker ekspanderingen af oliepalmeplantager på Borneo ofte ved at rydde regnskovsområder.

Hvorfor bruger man palmeolie til at lave biodiesel?

Oliepalmen har det højeste udbytte per hektar af alle sammenlignelige vegetabilske olier såsom raps, soja og solsikker. Udbyttet kan være op til ti gange højere per hektar og derfor er prisen også lavere på palmeolie end eksempelvis rapsolie, hvilket gør, at man kan producere biodiesel af palmeolie billigere end af lignende afgrøder. Desværre sker ekspanderingen af oliepalmeplantager på Borneo ofte ved at rydde regnskovsområder.

Hvorfor kalder man biodiesel miljøvenligt?

Nogle betragter biodiesel som værende CO2-netural, da man ved at afbrænde biodiesel i princippet blot udleder den CO2, som afgrøden har opsuget i atmosfæren, mens den voksede i sin relative korte livstid. Fossile brændstoffer består af organisk materiale der over millioner af år er omdannet til f.eks. kul eller olie. Når fossil brændstof afbrændes udledes der carbon til atmosfæren, som eller har været låst i fast form i millioner af år.

Desværre inkluderer denne ligning ikke, at eksempelvis dyrkningen af palmeolie (der kun gror i tropiske egne) sker på bekostning af store regnskovsområder, der ryddes for at kunne skaffe palmeolie til biodiesel og dermed stoppes den ”støvsuger-effekt” som regnskoven i forvejen havde på CO2-udledningen. Den metode, hvorved man kan indregne denne landskabsændring i CO2-udledningen kaldes ILUC-effekten.

Se film om hvorfor biodiesel af palmeolie ikke er miljøvenligt nedenfor

Hvad er ILUC-effekten?

ILUC står for  Indirect Land-Use Change udledninger, og henviser til den CO2-udledning, der ofte sker på grund af inddragelsen af frodige arealer til dyrkning af afgrøder til brug i biodiesel. Når ILUC-effekten medregnes i produktionen af palmeolie til biodiesel, så er den faktiske udledning via brug af palmeolie i biodiesel 3 gange højere end ved brug af fossil diesel.

Se video, der forklarer hvad ILUC-effekten er, og hvad biodiesel gør ved klodens klima, nedenfor


Kan man ikke bruge affald til at lave biodiesel?

Brugen af fødevarer som sukker og vegetabilske olier til biodiesel kaldes også førstegenerations biodiesel. Efterhånden har eksperter udviklet teknikker, så man kan udvinde biodiesel af alle biomasser, og dermed også organisk materiale, der ellers blot ville være kommet i overskud fra landbrugsproduktionen. Der findes efterhånden flere raffinaderier, der kan omdanne forskellige slags biomasser til biodiesel.

Hvad er EU’s nuværende lovgivning på biodieselområdet?

I EU’s lovgivning på området opfattes biodiesel stadig som værende CO2-neutralt, og EU har en målsætning om at 10 % af alle transportbrændstoffer skal udgøres af vedvarende energi, såsom biodiesel, inden 2020. De seneste år har der dog været heftig debat om inkluderingen af ILUC-effekten, og i 2016 har EU-parlamentet vedtaget en ændring i direktivet for vedvarende energi (RED), om at maksimalt 7 % af biodiesel må komme fra fødevarebaseret biobrændstof såsom palmeolie, og i 2017 en opfordring til EU Kommissionen om, at der kun må bruges bæredygtig palmeolie som biodiesel. Vær med til at lægge pres på EU kommissionen – skriv under her >>

Findes der bæredygtig palmeolie?

Der findes flere initiativer og mærkningsordninger for palmeolie, der er produceret efter nogle særlige kriterier. De er endnu ikke bæredygtige men det er skridt i den rigtige retning. I 2004 blev Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) stiftet af bl.a. WWF. Det er en organisation, der arbejder hen mod at skabe en bæredygtig palmeolieproduktion, og som har vedtaget en række kriterier om bl.a. afskovning, brug af pesticider med mere. Der er dog flere områder, hvor RSPO kriterierne ikke er tilstrækkelige til at beskytte vigtige skovområder og truede dyr som orangutangen, og især overholdelsen af kriterierne halter. Organisationen har over 3.000 medlemmer og certificerer virksomheder, der levet op til kriterierne. Selvom RSPO endnu ikke er helt i mål med deres kriterier, er det pt. det bedste alternativ for virksomheder og forbrugere at handle efter.

Du kan læse mere om RSPO og palmeolie her >>

Hvad er Red Orangutangens position vedrørende biodiesel?

Red Orangutangen mener, at det er misvisende når biodiesel, baseret på palmeolie, kategoriseres som CO2-neutral og dermed fremmer afskovningen af orangutangens sidste levesteder. Med de nuværende produktionsmetoder og udvikling i palmeolie markedet kan det ikke være bæredygtigt at anvende biodiesel baseret på palmeolie. Derfor bør man ikke anvende palmeolie til biodiesel.

Hvad er Red Orangutangens position vedrørende palmeolie?

Palmeolieindustrien er kommet for at blive i Indonesien, og derfor handler det om at omlægge produktionen af palmeolie til at være bæredygtig og således forhindre yderligere afskovning og fragmentering af orangutangens levesteder. Læs Red Orangutangens positionspapir om palmeolie på engelsk her >>

 
Vidste du?

At Indonesien er den største producent af palmeolie? Malaysia og Indonesien producerer samlet set knap 90 % af palmeolien globalt.