Spørgsmål og svar om palmeolie

September 2017

 • Hvad er palmeolie?
  Palmeolie er en vegetabilsk olie, der udvindes af oliepalmens frugt og kerner. Oliepalmen gror bedst i tropiske egne og derfor en populær afgrøde i Indonesien og Malaysia, der tilsammen producerer 90 % af verdens palmeolie.
 • Stiger efterspørgslen?
 • Desværre er verdens efterspørgsel på palmeolie stigende, da den anvendes bredt i produktion af alt fra fødevarer og kosmetik til enzymer og biobrændstof. Især sidstnævnte område har oplevet en stigning i Europa, hvor knap halvdelen af den importerede palmeolie anvendes til at producere biodiesel. Læs mere  her >>
 • Hvorfor er palmeolie et vigtigt emne for Red Orangutangen?
  Udviklingen af palmeolieplantager er den største årsag til afskovning på Borneo og derved den største trussel mod orangutangen. Læs Red Orangutangens positionspapir om palmeolie på engelsk  her >>
 • Hvor mange af Nyaru Mentengs orangutanger er fundet i plantager?
  90 % af orangutangerne på Nyaru Mengeng er fundet hjemløse i nyanlagte plantager, oftest af privatpersoner der enten har valgt at tage orangutangerne med hjem som kæledyr eller i bedste fald kontaktet myndighederne eller Nyaru Menteng direkte.
 • Hvordan ved jeg, om der er palmeolie i produkter jeg køber?
  Fra d. 13. december 2014 er det et EU-krav, at det fremgår på fødevarer, hvilken type vegetabilsk olie der indgår i produktet, og hvor den kommer fra.
  I andre produktkategorier kan det præsenteres med mange forskellige navne og derfor være svært for forbrugeren at se.
 • Skal jeg bare gå udenom palmeolie?
  Nej, ikke nødvendigvis. Heldigvis sker der meget i branchen, og der kommer derfor nu produkter, der indeholder RSPO-certificeret palmeolie . Produktion af palmeolie er den mest arealeffektive måde at producere vegetabilsk olie på. Så hvis du vælger et produkt med f.eks. raps eller soja olie, kan det have optaget et større areal et andet sted i verden for at producere den samme mængde olie.
 • Hvad er RSPO?
  RSPO står for Round table of Sustainable Palm Oil. Det er en certificering der er udviklet i samarbejde mellem industrien, WWF og andre grønne organisationer. Certificeringen sætter rammer for hensyn til miljø, medarbejdere, brug af sprøjtemidler og sporbarheden af palmeolie.
 • Er RSPO bæredygtigt?
  Red Orangutangen betegner ikke RSPO som en bæredygtig certificering. Der er mange gode hensyn i certificeringen, men kravene er ikke så ambitiøse, som vi kunne tænke os. Det er dog en positiv udvikling i industrien og er i dag forbrugerens bedste mulighed for at støtte en ansvarlig udvikling i palmeolieindustrien.
 • Hvorfor anbefaler Red Orangutangen RSPO?
  Red Orangutangen anbefaler RSPO, da det i dag er forbrugerens bedste mulighed for at støtte op om en positiv udvikling i palmeolieindustrien, dog arbejder vi aktivt for at forbedre standarderne.
 • Hvad med den regnskov der allerede er fældet?
  Omkring 40 procent af Borneos regnskov er forsvundet i perioden fra 1973-2010. Heraf er ca. halvdelen blevet fældet til fordel for palmeolie. Palmeolie skaber arbejdspladser for millioner i Indonesien. Det vil derfor ikke være bæredygtigt at nedlægge de nuværende plantager.
  Red Orangutangen arbejder for, at der ikke fældes yderligere regnskov til fordel for plantager, og at forladte eller degraderede områder genplantes så det med tiden igen kan blive regnskov.
 • Hvad kan jeg gøre for at hjælpe orangutangerne som kommer i klemme på grunds oliepalmeplantager?
 • Ved at adoptere en nødstedt orangutang-unge, er du med til at give den en ny chance i livet. Adoptér en orangutang her 
  


Krav til industrien

Red Orangutangen samarbejder med sin indonesiske partner, BOS om at udvikle kravspecifikationer til palmeolieindustrien i Central Kalimantan, dvs. den centrale del af indonesisk Borneo. BOS har vedholdende problematiseret overfor lokalregeringen, at industrien ikke tager hensyn til  orangutangen. Det har nu ført til, at BOS arbejder for at finde en standard, en såkaldt best management practice, der tager hensyn til både produktivitet og orangutanger. Foreløbig har lokalregeringen pålagt én palmeolieplantage at følge disse krav, men det er målet, at lokalregeringen skal pålægge alle palmeolievirksomheder i regionen denne model.

Læs mere om Red Orangutangens lokaludviklende og regnskovsbevarende arbejde >>