Stop med at hælde regnskov i tanken

Hjælp os med at råbe de danske politikere op og forhindre, at orangutangens sidste levesteder ryddes for at hælde biodiesel i tanken!

Skriv under her:


Når det grønne alternativ bliver sort

Hvert år dør tusindvis af orangutanger som følge af afskovningen på Borneo. En afskovning som drives af Vestens efterspørgsel på palmeolie. Europa er verdens næststørste importør af palmeolie, og i 2014 blev 46 % af den importerede palmeolie brugt som biodiesel, der ender i din bils tank - en stigning på 606 % siden 2010. Hvis Borneos orangutang fortsat skal have en fremtid, skal afskovningen stoppes - og et vigtig skridt er at mindske efterspørgslen på palmeolie!

Biodiesel på palmeolie er ikke klimavenligt

I EU's lovgivning bliver biodiesel betragtet som værende carbon-neutral, og for at styrke den grønne omstilling er der en målsætning om, at biodiesel i 2020 skal udgøre 10 % af Europas brændstofsforbrug. Desværre er biodiesel ikke et klimavenligt alternativ, hvis man medregner udledningen af CO2 fra de landarealer, der inddrages for at dyrke oliepalmen. På Borneo inddrages enorme regnskovsarealer til dyrkning af oliepalmeplantager, og hvis disse arealers reducerede CO2 optag medregnes, er den virkelige CO2-udledning op til 3 gange værre end udledningen fra fossil diesel (se grafik nedenfor).

Det er helt sort, at unikke regnskovsområder og orangutangens sidste levesteder ryddes for at producere biodiesel, der er værre for klimaet end fossil diesel.

Det opfordrer Red Orangutangen til

 • EU Kommissionen bør iværksætte tiltag der udfaser brugen af palmeolie i biobrændstof inden 2020 for herved at forhindre, at EU’s transportsektor bidrager direkte eller indirekte til tropisk afskovning, tab af biodiversitet og øget udledning af drivhusgasser.
 • EU bør inden 2020 definere krav til bæredygtig produktion af palmeolie der importeres til EU. Kravene skal som minimum svare til Danmarks forpligtigelse i Amsterdam traktaten, og de skal sikre, at orangutangens regnskovshjem ikke ryddes til fordel for oliepalmeplantager.
 • EU bør iværksætte tiltag, der sikrer, at EU lever op til egne forpligtelser for at stoppe tabet af biodiversitet, stoppe tropisk afskovning og bremse udledningen af drivhusgasser som følge af import at varer.

Du kan læse det fulde brev her >>

 
 

Fakta om palmeolie og biodiesel

 • Europa er verdens næststørste importør af palmeolie.
 • 60 % af den importerede palmeolie bruges i energi og transportsektoren.
 • I 2014 blev 46 % af den importerede palmeolie bruges til biodiesel.
 • I perioden 2010 til 2014 er Europas brug af palmeolie i biodiesel steget med 606 %.
 • Biodiesel baseret på palmeolie udleder 3 gange mere CO2 end fossil diesel, hvis Indirect Land-Use Change udledningen medregnes.

Læs Red Orangutangens positionspapir om palmeolie på engelsk her >>

Fakta om palmeolie og orangutanger

 • Indonesien og Malaysia producerer cirka 90 % af verdens palmeolie.
 • Indonesien har planer om at udvide arealet under palmeolieproduktion, så det svarer til 3 gange Danmarks størrelse i 2020.
 • Siden år 2000 er et regnskovsareal svarende til Danmarks størrelse blevet ryddet på Borneo.
 • Cirka 3.000 orangutanger dør hvert år som følge afskovning.
 • Palmeolieproduktionen er den primære årsag til afskovningen på Borneo.
 • I sommeren 2016 blev Borneos orangutang erklæret "kritisk truet" af IUCN, hvilket betyder, at "der er ekstrem høj risiko for, at den forsvinder i naturen".

Læs Red Orangutangens positionspapir om palmeolie på engelsk her >>


Spørgsmål og svar

Hvorfor bruger Europa palmeolie i biodiesel? Skal man helt forbyde brug af palmeolie? og hvad siger EU's nuværende lovgivning på området? Få besvaret disse og mange flere spørgsmål her >>


Se kort film om forbindelsen mellem biodiesel, afskovning, palmeolie og jordens klima


Adoptér en orangutang

På orangutangcenteret Nyaru Menteng får over 500 nødstedte orangutanger hjælp hver dag. Du kan adoptere en orangutang og følge den på dens rejse tilbage til regnskoven.

Adoptér en orangutang her >>

Bevar regnskoven

Red Orangutangen arbejder med at sikre orangutangernes fremtidige regnskovshjem. Vi beskytter eksisterende regnskov, og genetablerer ødelagte regnskovsområder.

Læs mere her >>

Læs mere om palmeolie

Palmeolie er en vegetabilsk olie, der anvendes i mange produkter. Desværre dyrkes den bedst i tropiske områder, hvor plantagerne anlægges på bekostning af regnskoven.

Læs mere om palmeolie her >>