Genetablering af regnskov

Kun enkelte skovområder med særstatus er beskyttet af den indonesiske regering. Resten af skoven kan lovligt anvendes til industri. Store dele af regnskoven på Borneo er fuldstændigt eller delvist ødelagt. Har skoven været brugt til tømmerhugst, og er den ikke helt ryddet til fordel for eksempelvis oliepalmeplantager, kan den dog genoprettes. Red Orangutangen støtter genopretning af ødelagt regnskov.

 
 

Tørvemoseskoven i Mawas

I 1990’erne ville Indonesien være selvforsynende med ris for at øge velstanden. Derfor blev store skovområder udpeget til risdyrkning, og et af disse var regnskovsområdet Mawas, der cirka er på størrelse med Fyn. Store dele af Mawas er tørvemoseområder, der blandt andet kendetegnes ved en høj vandstand og regeringen byggede hundredevis af afvandingskanaler for at bruge jorden til risproduktionen. Desværre medførte dræningen af tørvemoserne store omvæltninger i økosystemet, hvor der blandt andet lever 3.000 vilde orangutanger. Risprojektet er imidlertid blevet opgivet i Mawas, og siden 2003, har Red Orangutangens partner, BOS Foundation, haft ansvaret for at beskytte og genetablere områdets natur.

Mød den programansvarlige for Mawas-området her >>

Genetablering af tørvemoser

Store dele af Mawas’ tørvemoseområder blev ødelagt af rismarkprojektet og derfor har Red Orangutangens partner støttet projekter med fokus på at genetablere tørvemosernes oprindelige vandstand. I alt er der blevet bygget små 100 dæmninger i Mawas og Red Orangutangen er begyndt at genplante træer i nogle af disse genetablerede områder.

Læs her om, hvordan Red Orangutangen vil genetablere et unikt økosystem i løbet af 2016.

 


Vidste du at SOS Borneos arbejde også gavner jordens klima? En stor del af Red Orangutangens skovarbejde foregår i områder med tørvemoser, der udleder op til 20 gange mere CO2 end normale regnskove, hvis de ryddes.