Genplantning af regnskov

Red Orangutangen arbejder med genplantning af tidligere regnskovsområder, da Borneos regnskov forsvinder med alarmerende hastighed. Alene i løbet af det sidste årti, er et regnskovsområde på størrelse med halvdelen af England blevet ryddet.

Indonesien er det land i verden med flest truede pattedyrsarter, og det er på grund af, at regnskoven på Borneo ryddes så hurtigt. Ved at genskabe ødelagte regnskovsområder er vi med til at give disse dyr et regnskovshjem.

 
 

Hvor arbejder vi?

Rantau Upak er et område, hvor Red Orangutangen fokuserer på at genskabe regnskoven som desværre er ødelagt. Det cirka 1.000 ha store område ligger på den sydlige del af Borneo, og det har i mange år været plaget af tømmerhugst, dræning og skovbrande. Flere steder er skoven helt blevet ryddet som følge af et mislykket rismark-projekt, hvor man blandt andet gravede afvandingskanaler ind i tørvemoserne og ødelagde økosystemet.

Siden 2003 har området imidlertid været et beskyttet område, og Red Orangutangens partner, BOS Foundation, har fået en aftale med distriktsregeringen om varetagelse af naturbeskyttelse og naturgenopretning i området.

Hvordan genplanter vi regnskoven?

I første omgang har vi skabt et samarbejde med fire små landsbyer, som ligger i området. Ved at etablere planteskoler i landsbyerne og få dem til at indsamle lokale frø og planter, har vi givet dem et incitament for at støtte regnskovsprojektet og skabt nye bæredygtige jobs i landsbyerne.

Dernæst har vi blokeret en række afvandingskanaler, der ledte vand ud af området. Ved løbende at blokere afvandingskanalerne, sikrer vi, at områdernes normale vandstand genetableres og forberedes til genplantningen, så Rantau Upak atter kan blive et regnskovsområde.

I alt estimerer Red Orangutangen, at vi over de næste fire-fem år vil plante omkring 110.000 træstiklinger i et 100 ha stort område. Træerne er nøje udvalgt og består af en blanding af lokale træarter og frugttræer, således at orangutangerne en dag kan vende tilbage og leve i området. Træerne plantes med tre meters mellemrum og vil jævnligt blive passet af de lokale i området, indtil træerne er store nok til at kunne klare sig selv.

Hvordan støtter jeg projektet?

Vi har brug for din hjælp til genplante regnskoven og sikre, at orangutangerne også i fremtiden har et regnskovshjem. Ved at blive SOS Borneo partner, er du med til at støtte genplantningen af Rantau Upak og andre af Red Orangutangens regnskovsprojekter.

Du kan blive SOS Borneo partner og støtte skovbevarelsen på Borneo hver måned med 50 kroner, ved at følge dette link.

Som SOS-Borneo partner, vil du modtage et nyhedsbrev hvert tredje måned, og her vil du få de nyeste opdateringer om vores skovprojekter.Vidste du at SOS Borneos arbejde også gavner jordens klima? En stor del af Red Orangutangens skovarbejde foregår i områder med tørvemoser, der udleder op til 20 gange mere CO2 end normale regnskove, hvis de ryddes.

 

Se program om hvordan vi genplanter skoven