Lokal forankring

Det er af yderste vigtighed både for Red Orangutangen og den lokale samarbejdspartner, BOS, at projekterne i landsbyerne er bæredygtige. Det kræver at behov, vilje og evne skal komme fra landsbyen selv. Red Orangutangen og BOS kommer med redskaber til at støtte op om processen.

Behovsafklaring

Red Orangutangens lokale samarbejdspartner, BOS, arbejder helt ude i felten. En talsmand for hver landsby koordinerer samarbejdet med landsbyens øvrige beboere. Sammen kortlægger de hvilke behov, der er i landsbyen, og hvordan man bedst kan prioritere arbejdet for at dække dem. Når man sidder i en akut mangelsituation kan det være vanskeligt at tænke længere end fra dag til dag.

 
 

Lokal talsmand

Det er landsbyerne selv, der skal drive projekterne. Red Orangutangens projektleder og repræsentationer for den lokale samarbejdspartner besøger landsbyerne jævnligt, men til dagligt er det en lokal talsmand, der er ansvarlig for projekternes fremdrift. Talsmanden skal være en person, som landsbyen har tillid til og respekt for.

Frivillig interesse

Der er en tendens til at betale landsbyboere til at deltage i udviklingsprojekter, der skal forbedre deres liv. Denne tankegang mener vi ikke er bæredygtig, Projektet er kun en succes, hvis det anerkendes som vigtig og effektiv af deltagerne.  

"Alt er forandret"

Landsbytalsmanden Middel A. Tarung fortæller,  ”Alt er forandret (…) Skoven er næsten væk og vores områder er præget af megen guldminedrift. Konsekvenserne kan let ses på dyrebestanden (...)". Læs hele Middel A. Tarungs fortælling om udviklingen i hans landsby >>