Ø-universitetet

Når orangutangerne har lært at klare sig i skoven i Nyaru Mentengs Skovskole, flytter de ud på de beskyttede øer beklædt med regnskov, der danner rammen for ø-universitet. Her har de masser at plads og regnskov at boltre sig på, og de kan selv finde føde. Orangutangerne bor på øerne i mindst én tørsæson og én regnsæson, inden de kan blive genudsat i egentlig regnskov.

Seks beskyttede regnskovsøer

Nyaru Menteng råder over fem beskyttede øer, der er mellem 15 og 100 hektarer store: Kaja, Palas 1, Palas 2, Hampapak og Bangamat. Dertil kommer Salat Island, der i 2016 blev inkluderet som en del af Ø-universitet. Med over 3.000 hektar frodig regnskov, er det klart den største ø og har plads til op mod 200 orangutanger. Læs mere om Salat Island her >>

Orangutangerne sammensættes på øerne efter temperament. På øerne gælder der et naturligt hierarki, så de dominerende orangutanger, særligt hanner, fordeles så vidt muligt over flere øer. 

Et liv uden mennesker

På de beskyttede øer skal orangutangerne lære at klare sig uden mennesker. Men der er ikke nok naturlig føde i øernes træer, så centrets teknikere må sejle supplerende frugt ud til orangutangerne hver aften lige inden solnedgang. Nogle orangutanger formår dog selv at finde føde i regnskoven på øen og klarer sig fint uden den mad, teknikerne kommer sejlende med.

Oversvømmede

I regntiden bliver de beskyttede øer oversvømmet, så orangutangerne tvinges af vejret til at bygge reder højt oppe i træerne. Regntiden giver derfor orangutangerne endnu en vigtig lektion i livet i frihed.

Sidste stop inden friheden

De kvikke orangutanger behøver kun at bo på ø-universitet et enkelt år, så de ved, hvordan de skal klare sig i alle årets måneder. Derefter er de klar til at blive genudsat i frihed i den egentlige regnskov.

I 2016 begyndte vi at genudsætte orangutanger i en ny nationalpark. Læs mere om det genudsættelsesområde her >>