SOS Borneo - Red Orangutangens regnskovsprogram

Borneos orangutanger kan ikke overleve uden regnskoven. Derfor har Red Orangutangen lanceret et regnskovsprogram, SOS Borneo, som kæmper for at bevare og genskabe regnskoven på Borneo.

Borneos regnskove er hjem for et enestående plante- og dyreliv. Over 200 forskellige pattedyr og 420 forskellige fuglearter lever på øen, og på 1.12 hektar regnskov findes op til 264 forskellige træarter. Dertil kommer, at mange af øens plante- og dyrearter kun findes i Borneos regnskove, og det er derfor vigtigt at sikre, at regnskovene bliver bevaret for ellers går en enestående biodiversitet tabt.

Desværre er Borneo også et af de steder i verden, hvor skovene bliver ryddet hurtigst. I perioden 1973 til 2010 er cirka 40 procent af Borneos regnskov blevet fældet, og alene i det sidste årti, er et regnskovsområde på størrelse med halvdelen af England forsvundet.

Derfor kræver det handling nu, hvis fremtidens generationer af mennesker og dyr fortsat skal kunne nyde godt af Borneos unikke artsrigdom og smukke regnskove.

Hvad går SOS Borneo ud på?

SOS Borneo fokuserer på tre indsatsområder for at bevare Borneos regnskov:

Ved at fokusere på disse områder, vil SOS Borneo have en helhedsorienteret tilgang til beskyttelsen af regnskoven, som er med til at sikre, at der også i fremtiden vil være træer, som orangutangerne kan svinge sig rundt i.

Genplantning af regnskov

Red Orangutangen er i gang med at plante ny regnskov i et område kaldet Rantau Upak. Det område, hvor vi planter nye, lokale træer, er cirka 1.000 hektar stort og en dag vil vilde orangutanger atter kunne leve i dette regnskovsområde.

Læs mere om vores genplantningsprojekt her >>

Bevarelse og beskyttelse af regnskov

I 2003 blev et regnskovsområde kaldet Mawas fredet. Området er på størrelse med Fyn og har en af de største, tilbageværende vilde orangutangpopulationer. For at beskytte dette område samarbejder vi med lokalbefolkningen om blandt andet at danne brandpatruljer, da området er meget udsat for skovbrande.

Læs mere om hvordan vi arbejder med at bevare og beskytte skovområder >>

Læs mere om verdens største blomst, som lever i Borneos regnskove >>

Læs mere om verdens mindste bjørn, som lever i Borneos regnskove >>

Genetablering af skovområder

I Mawas arbejder vi også med at genetablere tørvemoseområder, der er blevet drænet af et forfejlet rismark-projekt. Derfor blokerer vi gamle afvandingskanaler og genetablerer naturens oprindelige økosystem.

Mød den programansvarlige for genskovningsprojektet her >>

Bliv SOS Borneo partner

Du kan støtte Red Orangutangens arbejde med at bevare og genetablere orangutangernes regnskovshjem, ved at blive SOS Borneo partner. For hver 50 kr. du indbetaler, vil et nyt træ blive plantet på Borneo.

Læs mere om hvordan du kan støtte SOS Borneo her >>


 


Se program om regnskovsarbejdet


For hver 50 kroner vi modtager, planter vi et nyt træ på Borneo.Red Orangutangen er medlem af FSC® Danmark. Læs mere >>