Rettigheder og selvstændighed

Landsbyernes beboere, Borneos oprindelige befolkning, er generelt interesserede i at passe på den natur, de er afhængige af. Men fordi de er så marginalisede, både geografisk og politisk, mangler de viden om deres rettigheder og ressourcer til at kræve indflydelse. Red Orangutangen er med til at styrke landsbyerne bevidsthed om, hvordan de kan forbedre deres levestandard og samtidig passe på naturen.

Viden om rettigheder

De oprindelige folk har formelt set ret til midlerne i de indonesiske udviklingspuljer på lige fod med andre af landets indbyggere. De mangler dog viden om disse rettigheder og puljer. Desuden er der langt fra beslutningstagernes kontor til de lokales hverdag i skoven. Red Orangutangen er med til at informere de oprindelige folk om deres rettigheder og støtter dem i at gøre krav på dem. Målet er at sikre uddannelse der gør, at de i fremtiden selv ved, hvordan de skal fremføre deres sag overfor beslutningstagerne. 

ID-kort for bedre uddannelse

I landsbyerne omkring Bukit Batikap, hvor rehabiliteringscentret Nyaru Menteng genudsætter orangutanger, arbejder Red Orangutangens lokale samarbejdspartner på at give de oprindelige folk ID-kort. Er de ikke registrerede borgere, kan de ikke få lægehjælp, gifte sig eller komme længere i skolesystemet end til Seconday School (6. klasse). ID-kortet er dermed en direkte vej til et bedre liv.Formel ret til egen skov

En lovændring fra 2014 giver Borneos oprindelige folk mulighed for at få ejerskab over den skov, de altid har beboet og levet af. Red Orangutangen og sammenslutningen Civilsamfund i Udvikling støtter de oprindelige folk i at søge om ejerskabet. Alle undersøgelser peger nemlig på, at ejerskab giver en stor følelse af ansvar overfor egne naturressourcer og dermed interesse for bæredygtighed. Læs mere...