Selve genudsætningen

Når den store dag endelig kommer, bliver orangutangerne bedøvet med pile tidligt om morgenen. Uden bedøvelse ville orangutangerne stritte imod, og turen ville være stressende for dem. Små unger bedøves normalt ikke, men får i stedet lov til at putte sig til ind deres sovende mødre.

Den lange rejse til skoven

Turen til regnskovsområdet kræver flere forskellige transportmidler. Orangutangerne køres i særlige transitbure med lastvogn til en mindre lufthavn, hvor de flyves videre. Den sidste del af turen foregår med helikopter og til fods. Der er meget, der skal gå op i en højere enhed, og driller vejret med tåge, bliver genudsætningen indstillet.

Endelig fri

Når de er fremme, bliver orangutangernes bure placeret på behørig afstand af hinanden og åbnet. Orangutangerne har som regel travlt med at komme op i det nærmeste træ. Enkelte gange tøver de på jorden. Orangutangerne overvåges af særlige monitoreringshold. De sikrer sig, at orangutangerne trives og indsamler information om, hvordan rehabiliterede orangutanger klarer sig i naturen.

Læs denne førstehåndsberetning fra en genudsættelsesekspedition >>Genudsatte orangutanger

Siden 2012 er over 300 rehabiliterede orangutanger blevet genudsat.

Læs navnene på alle genudsatte orangutanger >>