Kære støtte

Bestyrelsen for Red Orangutangen vil meget gerne orientere om de historier om Lone Dröscher Nielsen og hendes tilknytning til organisationen Red Orangutangen, som er blevet bragt i medierne i sidste uge.

Med orienteringen ønsker vi ikke alene at komme med en dybfølt tak for din støtte til orangutangerne og deres sag, men også at korrigere nogle af de misvisende informationer, der cirkulerer.

Baggrunden for etableringen af Nyaru Menteng

Det ligger os meget på sinde at understrege, at uden den utroligt store indsats, som Lone Dröscher Nielsen gennem en årrække ydede til støtte for orangutangerne, havde meget set anderledes ud. Hendes indsats vil altid være værd at anerkende, og den har været med til at skabe fundamentet for den organisation, der i dag er en af de mange stærke europæiske partnere for den indonesiske organisation, Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation.

BOS Foundation blev oprindeligt grundlagt af hollænderen Willie Smits i 1991. I 1999 indgik BOS Foundation aftale med den indonesiske regering om The Central Kalimantan Orangutan Reintroduction Program, herunder oprettelse og drift af et rehabiliteringscenter for orangutanger i Nyaru Menteng.

Lone Dröscher Nielsens daværende ægtefælle, Odom Kisar, blev leder af programmet, og hun blev samtidig ansat på centret. Fra 2002 og indtil 2010 var hun leder af rehabiliteringscenteret Nyaru Menteng, hvor hun udførte et stort og dedikeret arbejde til gavn for orangutangerne.

Samarbejdet og udviklingen af Nyaru Menteng

Som det formentlig er de fleste bekendt, forlod Lone Dröscher Nielsen som følge af sygdom Nyaru Menteng i 2010, og hun har siden været bosat i Wales. Lone Dröscher Nielsen ophørte således i 2010 med at varetage opgaven som leder af Nyaru Menteng, og har herefter skullet tilpasse sig til en ny rolle i forhold til arbejdet med orangutangerne. BOS Foundation, der er og altid har været ansvarlig for driften af centret, har på sin side skullet fortsætte det vigtige arbejde, i de mange år der er gået, siden Lone Dröscher Nielsen forlod Nyaru Menteng.

Situationen for orangutangerne blev desværre ikke mindre kritisk i årene efter 2010, og arbejdet har ikke ligget stille, efter Lone Dröscher Nielsen var nødsaget til at opgive sin stilling. Derfor har det også været nødvendigt fortsat at udvikle Nyaru Menteng og finde nye, kompetente ledere af centret til erstatning for Lone Dröscher Nielsen. BOS Foundation råder heldigvis over kvalificerede og dedikerede medarbejdere, og Nyaru Menteng har i dag 183 ansatte, ud af de ca. 420 der er i hele BOS Foundation. Tiden efter 2010 har været en af de mest succesfulde og stabile perioder i BOS Foundations nu snart 30-årige historie.

Nyaru Menteng har således undergået en stor udvikling i takt med, at der, bl.a. takket være din støtte, er skaffet flere ressourcer til at hjælpe stadigt flere orangutanger. Samtidig opbygges og indhentes der hele tiden ny viden om orangutangerne, deres levevis og deres nødvendige færdigheder efter rehabilitering. BOS Foundations arbejde med genudsættelserne blev påbegyndt i 2012 og har siden ført til, at der i den centrale og østlige Kalimantan region er genudsat næsten 350 orangutanger.

Disse genudsættelser er det mål, der i mange henseender er kronen på værket i arbejdet for at hjælpe orangutangerne. For BOS Foundations store og dedikerede arbejde med genudsættelserne modtog den øverste direktør, Dr. Jamartin Sihite i 2015 the GRASP – Ian Redmond Conservation Award. GRASP (Great Apes Survival Partnership) er et FN-initiativ etableret netop med henblik på at styrke arbejdet til gavn for bl.a. orangutangerne, og den prestigefyldte pris uddeles som anerkendelse for særligt visionære og innovative indsatser. Nogle vil kende Dr. Jamartin Sihite fra hans levende og inspirerende fortælling i Kulturhuset på Islands Brygge i sidste måned om BOS Foundations arbejde og hans egen kærlighed til orangutangerne.

Samarbejdets ophør

Siden det tidspunkt, hvor Lone Dröscher Nielsen igen var rask nok til at påtage sig arbejdsopgaver, har skiftende bestyrelser og skiftende ledelser i Red Orangutangen arbejdet ihærdigt i forsøget på at hjælpe Lone Dröscher Nielsen med at tilpasse sig den ændrede situation efter hendes flytning til Wales. Dette er desværre ikke lykkedes. BOS Foundation har gjort opmærksom på, at alle besøgende, herunder også dem der er udsendt af BOS Foundations samarbejdspartnere, skal overholde de regler og retningslinjer, der er fastsat af BOS Foundation. Overholdelsen heraf har voldt problemer for Lone Dröscher Nielsen, de gange hun i årene efter 2010 lejlighedsvis har været på Nyaru Menteng.

BOS Foundation tilbød i 2015 Lone Dröscher Nielsen at indgå en aftale direkte mellem hende og BOS Foundation om den bistand, hun kunne yde BOS Foundation. Lone Dröscher Nielsen har imidlertid ikke ønsket at indgå en aftale med BOS Foundation.

Både BOS Foundation og Red Orangutangen har brugt mange kræfter på at nå til et resultat, der var tilfredsstillende og kunne accepteres af alle parter. Dette har desværre ikke været muligt. Der er ikke tale om en konflikt udløst af en ny direktør i Red Orangutangen, men om en erkendelse af, at det ikke er muligt for nogen at imødekomme de ultimative krav, som Lone Dröscher Nielsen har valgt at stille for et fortsat samarbejde.

Samarbejdet mellem Lone Dröscher Nielsen og den engelske og walisiske del af Red Orangutangen ophørte med udgangen af 2017, mens samarbejdet med den danske del ophørte i april 2018. Red Orangutangen har orienteret om ophøret af samarbejdet i årsrapporten udsendt via nyhedsmail den 24. maj 2018.

Red Orangutangens mission er uændret

Red Orangutangens programmedarbejdere besøger selv løbende de forskellige projekter på Borneo, som vi støtter økonomisk. Vi samarbejder herudover med en lang række organisationer og eksperter, nationalt og internationalt, for at sikre den bedste praksis på området indenfor bl.a. dyrevelfærd.

Red Orangutangen er fortsat den eneste danske organisation, der støtter BOS Foundations vigtige arbejde gennem adoptionsmuligheder. Vores mission er uændret: Vi kæmper for at redde den kritisk truede orangutang og bevare dens levesteder i regnskoven, og vi gør dette i et tæt og frugtbart samarbejde med BOS Foundation.

Den information, som vi kan give om situationen, er og har været begrænset af den kendsgerning, at der er tale om en personalesag. Som arbejdsgiver har vi en loyalitetsforpligtelse og et ansvar overfor alle ansatte - nuværende som forhenværende. Dette ønsker vi at leve op til, og det håber vi, du har forståelse for. Det er beklageligt, at Lone Dröscher Nielsen har valgt at benytte samarbejdets ophør til et usagligt og urimeligt angreb på organisationens formål og integritet samt organisationens ledelse.

Det er imidlertid vores håb, at du vil fortsætte din støtte til de kritisk truede orangutanger. Det er dem, det hele burde handle om – og din støtte er mere end nogensinde af afgørende betydning.

Tak for din tid og opmærksomhed. Vi håber, at vi med ovenstående er lykkedes med at perspektivere mediernes dækning samt afklare nogle af de spørgsmål, der måtte have meldt sig hos dig, og ellers er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

De bedste hilsener

Bestyrelsen i Red Orangutangen

Elin Schmidt        Henning Kruse Petersen

Jan Martens        Thomas Blach

English version here>>