På trods af massiv regn lykkedes det i sidste uge at genudsætte årets første rehabiliterede orangutanger. De fire orangutanger, der nu nyder friheden i beskyttet skovområde, blev genudsat med hjælp fra vores danske donorer og indonesiske samarbejdspartner, BOS Foundation.

Det er ikke altid lige let at genudsætte orangutangerne, da de først skal transporteres fra orangutangcentret Nyaru Menteng og hen til det beskyttede skovområde. Undervejs på ruten til Bukita Baka Bukit Raya nationalpark bliver asfalterede veje erstattet af jordveje og flere mindre floder skal krydses. I tørre perioder kan ruten gennemføres på 10 timer, men i regnsæsonen kan det tage væsentligt længere tid, da vejene bliver særdeles dårlige at køre på og floderne går over deres breder.

Regntiden er imidlertid også det bedste tidspunkt for orangutangerne at blive genudsat i, da flere træer her sætter frugter og dermed gør det lettere for orangutangerne at vende sig til de nye omgivelser. Derfor må vores genudsætningsteams ofte tage turen, når det er sværest for dem af hensyn til orangutangerne. Et hensyn de dog med glæde påtager sig for at sikre orangutangerne de bedste muligheder, også selvom turen pludseligt kan tage flere dage på grund af vejret, som var tilfældet med den nys overståede tur.

 

 

Nyder friheden i regnskoven
De fire orangutanger, Pong, Rutan, Jaka og Agis, blev alle reddet for omkring 10 år siden og har siden været en del af Nyaru Mentengs rehabiliteringsprogram, hvor de er blevet klar til et liv i regnskoven. Det er derfor med stor glæde, at de to hunner og to hanner nu kan nyde friheden i regnskoven efter et succesfuldt rehabiliteringsforløb.

De første 30 dage i regnskoven vil et monitoreringshold følge dem fra tidlig morgen til aften for at sikre, at orangutangerne har udviklet de nødvendige færdigheder til at kunne klare sig på egen hånd i regnskoven. Siden 2016 er over 70 orangutanger blevet sat ud i dette skovområde, der er fire gange større end Bornholm, og alle har klaret omstillingen.

Du kan hjælpe nødstedte orangutanger
Du kan hjælpe arbejdet med at redde Borneos kritisk truede orangutang ved at lave en symbolsk adoption af en forældreløs orangutang-unge. Som tak vil du jævnligt få tilsendte billeder og opdateringer på dens udvikling, samtidig med at du støtter arbejdet med at redde, rehabilitere og genudsætte orangutangerne. Adoptér en orangutang her.