Vores mission er at redde og bevare den kritisk truede orangutang

Red Orangutangens mission er at redde og bevare orangutangen på Borneo samt at skabe national og international opmærksomhed om de voldsomme ødelæggelser, der truer orangutangen og dens levesteder. Vores arbejde omfatter derfor en række forskellige aktiviteter.

orangutanger

Vi indsamler midler fra private og offentlige kilder til at redde nødstedte orangutanger og til at bevare de vilde bestande af orangutanger samt deres sidste levesteder på Borneo.

Vi samarbejder med lokale og internationale organisationer og engagerer en bred vifte af interessenter i vores indsats på Borneo for at bevare orangutangen og sikre, at den kan overleve i fremtiden.

Vi laver oplysningskampagner for at udbrede kendskabet til orangutangen og truslerne mod dens fortsatte eksistens. Oplysningsarbejdet er målrettet både den brede befolkning, politikere og erhvervsliv.

Vores mission er helhedsorienteret: Vi hjælper både nødstedte orangutanger og beskytter de vildtlevende orangutanger og deres levesteder. Vi har fokus på velfærden for de mange orangutanger på rehabiliteringscentrene på Borneo, som vi støtter, og vi sigter efter at sikre alle orangutangerne på centrene et liv i frihed.

Red Orangutangen har også fokus på årsagerne til, at der fortsat er så mange nødstedte orangutanger. Vi arbejder med at mindske konflikterne mellem orangutangen og lokalbefolkningens sociale og økonomiske udvikling, og kæmper for at deres levested - regnskoven i Indonesien og Malaysia - bevares.

Orangutangen er kritisk truet

International Union for Conservation of Nature, IUCN, ændrede i 2016 status for Borneos orangutang fra truet til kritisk truet. Vi har derfor øget vores fokus på at beskytte de tilbageværende vilde bestande af orangutanger på Borneo. Arbejdet omfatter blandt andet støtte til fredningsprocesser, uddannelse af brandpatruljer til bekæmpelse af skovbrande, genplantning af ødelagte skovområder, og inddragelse af lokal befolkningen i bevarelsen af orangutangen som vildtlevende art på Borneo.