I 2019 indledte Red Orangutangen et samarbejde med Universitas Nasional (UNAS) i Indonesien og Rutgers University i USA, med fokus på forskningsstationen Tuanan. Forskningsstationen ligger i det 309.000 hektar store tørvemoseområde Mawas, som er hjem for flere end 2500 vildtlevende orangutanger.

Siden 2003 har forskere fra Tuanan indsamlet data om de vilde orangutanger i Mawas og deres adfærd. Resultaterne bidrager til en øget forståelse af orangutangen som art og dens naturlige levesteder. Dette er vigtig viden i arbejdet med at bevare de vilde orangutanger og deres naturlige levesteder. Forskningen spiller også en vigtig rolle for rehabilitering af forældreløse orangutanger i rehabiliteringsprogrammerne, da forståelse for de vilde orangutangers adfærd, sundhed og diæt bidrager med viden til at sikre den mest optimale rehabilitering og dermed, at de rehabiliterede orangutanger en dag vil kunne klare sig selv i naturen.


https://redorangutangen.dk/app/uploads/2019/11/Logo-Tuanan-3-300x400.jpg

Fakta om Tuanan forskningsstation

Forskningsstationen blev etableret i 2003 af University of Zurich, Universitas Nasional, og BOS Foundation. Forskningen foregår i Tuanan området, som dækker knap 1.000 hektar tørvemoseskov. Med en artstæthed på 4,25-4,5 individer per km2 er det et af de områder med flest orangutanger arealmæssigt (van Schaik et al., 2005). Der findes data fra 2003 på mere end 70 identificerede individer. Næsten 80 publikationer er blevet udgivet til dato.