Den største trussel mod orangutangen er produktion af palmeolie. Orangutangernes hjem, regnskoven, ryddes for at give plads til plantager, der kan levere billig vegetabilsk olie til resten af kloden.

Stigende efterspørgsel

Efterspørgslen på palmeolie er stigende, både i Indonesien og globalt. Trods et internationalt fokus på de miljømæssige konsekvenser importerer Danmark årligt mere end 150.000 ton palmeolie, der som vegetabilsk olie bliver blandt andet brugt i fødevarer og rengøringsmidler. Palmeolie er den mest anvendte form for vegetabilsk olie samlet set i verden, og i de senest år har især Europa i stigende grad anvendt palmeolie til at lave biodiesel.

Rydning af regnskov for palmeolie

Hvorfor er palmeolieindustrien problematisk?

Halvdelen af den regnskov, der forsvinder på Borneo, bliver ryddet af palmeolieindustrien. Når den gamle, tropiske regnskov forsvinder, mister orangutangen og tusindvis af andre arter sit hjem og dermed muligheden for at overleve. Orangutanger isoleres i små enklaver af regnskov og kan hverken finde føde eller kommer i al for tæt kontakt med mennesker. Skoven brændes ofte af i forbindelse med rydningen, og det kan medføre kolossale og ukontrollerbare skovbrande, der ødelægger endnu mere skov og skader klimaet.

Certificering

Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) er oprindeligt et initiativ fra WWF. RSPO henvender sig til alle aktører i kæden fra oliepalmeplantage til forbruger. Blandt andet er Arla, Danisco, Kohberg og Rema 1000 med i RSPO. Som medlem af RSPO forpligter man sig på at leve op til krav, der sikrer større bæredygtighed og reducerer ødelæggelsen af orangutangernes levested. Der har dog været kritik af certificeringens reelle effekt.

Hvad kan du gøre?

Et nyere EU-direktiv fra 2014 kræver, at palmeolie skal være synlig på varedeklarationer på fødevarer. Dermed kan du som forbruger aktivt tage stilling til, om du vil købe produkter med palmeolie i. Du kan købe RSPO-mærket palmeolie, der er fremstillet ud fra hensyn til regnskovsbeskyttelse. Du kan også støtte Red Orangutangens arbejde for at beskytte orangutangen og dens levesteder.

Læs om flere trusler mod orangutangen her >>