Red Orangutangens samarbejder med tilsvarende organisationer i andre lande. I forhold til de programmer og aktiviteter, som Red Orangutangen støtter hos indonesiske BOS Foundation, samarbejder vi tæt med BOS Tyskland, BOS Australien, BOS Schweiz og BOS UK.

Gennem en koordineret indsats styrker vi arbejdet med at redde den kritisk truede orangutang, samtidig med at vi reducerer vores omkostninger.

Red Orangutangen koordinerer blandt andet internationale kampagner og indsatser med BOS Tyskland, BOS Australien, BOS Schweiz og BOS UK.

Vi mødtes senest til et fælles partnermøde i Zürich i slutningen af maj 2018 med indonesiske BOS Foundation, hvor nye tiltag og fælles indsatser blev fastlagt. Næste partnermøde planlagt i efteråret 2018.

BOS Tyskland

BOS Germany


BOS Australien

https://redorangutangen.dk/wp-content/uploads/2018/05/BOS_Aust_logo-1-600x400.jpg


BOS Schweiz

https://redorangutangen.dk/wp-content/uploads/2018/05/logo_boss-2-600x200.jpg

BOS Storbritanien (UK)

BOS partner UK

bos uk fb fordi vi mangler film