Illegal handel med vilde dyr er verdens fjerdestørste kriminalitet og den tredjestørste trussel mod orangutangernes overlevelse.

Hvor stort er problemet?  Læs hele artiklen om illegal handel af orangutanger>>

Økonomi:

UNEP anslog i 2014 den årlige værdi af illegal handel med vilde dyr til 50-150 mia. USD.

Omfang:

FN estimerer, at der årligt handles cirka 3.000 menneskeaber (chimpanse, gorilla, bonobo og orangutang) illegalt. Orangutanger udgør 56 % af dennehandel.

Årsag:

Orangutanger sælges illegalt som kæledyr privat eller til underholdningsindustrien, hvor de bruges som attraktion eller avlsdyr. Orangutangen er blevet mere sårbar på grund af øget afskovning på blandt andet Borneo.

Orangutangen er kritisk truet som art

Orangutangen er klassificeret som kritisk truet af IUCN. Nøjagtige tal findes ikke, men IUCN estimerer, at der er ca. 57.000 orangutanger tilbage på Borneo. Det estimeres, at der hvert år forsvinder ca. 6.000 orangutanger (ca. 3.000 pga. skovrydning, ca. 2.000 som følge af jagt, og omkring 1.000-1.500 er ofre for den illegale handel med vilde dyr).

Orangutanger er ikke kæledyr