I 2020 indgik Red Orangutangen et samarbejde med virksomheden DHI GRAS, som er eksperter i analyse af satellitdata.

Samarbejdet fokuserer på at forbedre det forebyggende arbejde, der skal mindske omfanget af trusler som brande og illegal tømmerhugst i tørvemoseområdet Mawas på Borneo, som er hjem for flere end 2500 vildtlevende orangutanger og 62 lokalsamfund der alle er afhængige af skoven og områdets øvrige naturressourcer.

Formålet med samarbejdet er som udgangspunkt at kapacitetsopbygge vores lokale partnere på Borneo, så de kan få det fulde udbytte af de satellitdata, som de har adgang til. Satellitdata er et godt redskab til at kortlægge skovområder og dokumentere ændringer. Med DHI GRAS’ tekniske viden indenfor satellitdata analyse og processering, er det muligt at få det helt store overblik over Mawas og vurdere, hvor det giver bedst mening at sætte ind mod brande og illegal tømmerhugst og dermed beskytte skoven og dens ressourcer til fordel for både orangutanger og lokalbefolkning.


Fakta om DHI GRAS

DHI GRAS blev etableret i 2000 og er ejet af DHI, som er en non-profit rådgivnings- og forskningsorganisation. DHI GRAS er ledende i Danmark indenfor satellitdata og har været involveret i mere end 200 projekter i 75 forskellige lande. Mange af DHI GRAS’ aktiviteter omhandler kortlægning af og observationer af ændringer i skov- og landområder, og de har et særligt fokus på kapacitetsopbygning i udviklingslande.

”Vi synes, der er en god synergi mellem det DHI GRAS laver og Red Orangutangens arbejde. Det er ret fantastisk, når vores tekniske arbejde blive bragt i spil, så det kan understøtte konkrete formål på jorden, såsom kampen for orangutangerne, skovene og lokalbefolkningen på Borneo.”

Mads Christensen
Mads Christensen DHI GRAS