Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At Red Orangutangen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte Frej Scherfig – Telefon: 22379810 – Mail: fs@savetheorangutan.org.
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at levere vores varer og tjenesteydelser til dig og din virksomhed, samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er dit samtykke,  jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a, og/eller den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og/eller lovgivning  jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c, og/eller for at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, (medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn)  jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er markedsføring af nye ydelser/produkter.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse), særlige (f. eks. cpr.nummer) eller følsomme personoplysninger (f. eks. helbredsoplysninger).
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere.
 • At nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.
 • At vi har modtaget personoplysninger fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.
 • At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst anmode om at se dine persondata og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysninger.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 • Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for, at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

—-

Komplet beskrivelse af Persondatapolitik i Red Orangutangen

 1. Generelt

1.1 Denne Persondatapolitik (”Politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til Red Orangutangen, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et kunde-/ leverandør eller samarbejdsforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan acceptere. På redorangutangen.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.

 1. Dataansvarlig

2.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Red Orangutang Fonden
Østerbrogade 146B, 1sal
2100 København

Telefon: 3393 0650
E-mail:  info@redorangutangen.dk
CVR:  3699 5947

(Herefter ”Organisationen”)

2.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger – populært kaldet databeskyttelsesloven L 68.
Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til Frej Scherfig, CRM og Bidragsyderservice på telefon 22379810 eller e-mail fs@savetheorangutan.org

 1. Definitioner

3.1 Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger

Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig

Den fysiske person i organisationen, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

Databehandler

Den fysiske person der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Behandling

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af Personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.

Særlige Kategorier af Personoplysninger

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger – populært kaldet databeskyttelsesloven L 68.

 1. Formål med Behandlingen af dine Personoplysninger

4.1 Afhængig af om du er bidragsyder eller kunde, abonnerer på nyhedsbreve, følger på sociale medier eller måske blot bruger af organisationens hjemmeside, er vi forpligtede til behandle dine Personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som almenvelgørende fond. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt – dine eventuelle køb af varer i webshoppen, og/eller når vi skal administrere dine eventuelle bidragsaftaler. Det kan også være ved brug af vores webshop, vores donorservice, nyhedsbreve, sociale medier, konkurrencer, underskriftindsamling og/eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig.

 1. De personoplysninger, som vi behandler om dig

5.1 Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

5.1.1 Når du er bidragyder indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, registrerings- og kontonummer samt CPR-nummer såfremt du vil have skattefradrag for din støtte.

5.1.2 Når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt i vores univers, indsamler vi din IP adresse samt oplysninger om din færden på vores website.

5.1.3 Organisationen indsamler som udgangspunkt ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig. Der kan være tilfælde hvor vi uopfordret får oplyst følsomme personoplysninger. Disse oplysninger gemmes eller opbevares ikke og slettes øjeblikkeligt.

5.1.4 Når du følger eller interagerer med os på sociale medier indsamler vi generaliseret demografisk data som køn, alder samt hjemland.

5.1.5 Når du skriver dig op til at modtage vores nyhedsbrev, deltager i en konkurrence eller underskriftindsamling indsamler vi navn og e-mailadresse, samt eventuelt telefonnummer.

5.2 Disse Personoplysninger indsamler vi fra andre om dig:

5.2.1 I nogle tilfælde er det nødvendigt for organisationen at indsamle Personoplysninger om dig fra andre. Det kan eksempelvis være fra leverandører der kan analysere, berigtige og berige vores data om bidragsydere. Vi indsamler disse oplysninger med henblik på at sikre at  databasen med bidragsydere så vidt muligt har korrekte oplysninger.

 1. Cookies

6.1 På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile udstyr. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke Personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende Politik.

6.2 Formål med cookies på vores website:

 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.
 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette, f.eks. over for evt. annoncører.
 • Målretning af annoncering, så vi kan vise dig de annoncer vi tror er mest relevante og hvor ofte den samme annonce vises.

6.3 Sitet anvender cookies fra følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

 1. Sådan behandler vi dine Personoplysninger

7.1 Helt konkret bruger organisationen dine Personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er kunde eller bidragyder, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

7.1.1 Er du bidragsyder anvender vi dine Personoplysninger til at:

 • kunne administrere dit/dine indbetalinger;
 • kunne sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag;
 • kunne sende dig relevant information om organisationens arbejde.
 • kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse;
 • kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;

7.1.2 Er du kunde i webshoppen anvender vi dine Personoplysninger til at:

 • stille funktionalitetens på vores hjemmeside, herunder i vores webshop, til rådighed for dig;
 • fremsende ordrebekræftelser til dig;
 • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger;
 • kunne udføre dine ordrer;
 • kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig;
 • kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;

7.1.3 Er du abonnent på vores nyhedsbrev, anvender vi dine Personoplysninger til at

 • kunne sende dig vores nyhedsbrev og anden relevant information om organisationens arbejde.

7.1.4 Er du deltager i en underskriftindsamling eller konkurrence vi administrerer, anvender vi dine Personoplysninger til at

 • Berigtige din deltagelse som en fysisk, juridisk person.
 • At kunne opdatere dig på udviklingen for den aktivitet du er tilmeldt
 • Såfremt du har accepteret det, kunne sende dig vores nyhedsbrev og anden relevant information om organisationens arbejde.

Såfremt du har accepteret det, kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;

7.1.5 Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine Personoplysninger til at

 • kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig;
 • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside;
 • optimere vores hjemmesides indretning;
 1. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?

8.1 Når dur giver et bidrag til organisationen, køber en vare i web-shoppen eller indgår anden form for aftale, så behandler vi dine almindelige Personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige Personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

8.2 Organisationen har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger fordi, der er  en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

8.2.1 Organisationen har en legitim interesse i at behandle dine Personoplysninger  (navn, adresse, telefonnummer, e-mail, bankoplysninger og cpr-nummer) til brug for behandling af dit bridrag til organisationens arbejde.

8.2.2 Organisationen har en legitim interesse i at behandle dine Personoplysninger  (navn, adresse, telefonnummer og e-mail) til brug i formidling.

8.2.3 Organisationen har en legitim interesse i at behandle dine Personoplysninger  (navn, adresse, telefonnummer og e-mail) til brug ved behandling af køb foretaget i webshoppen.

8.2.4 Organisationen har en legitim interesse i at behandle dine Personoplysninger  (dit navn, telefonnummer og din e-mail adresse) til brug for markedsføringsformål. Organisationens legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter  og tjenesteydelser,  der  opfylder dine behov  og  ønsker. Organisationen overholder markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af bidragsydere, køb, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v.

8.3 I visse tilfælde er organisationen  også retligt forpligtet til at behandle Personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores Behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

8.4 Behandlingen af Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) foretages som led i vores legitime aktiviteter med henblik på at registrere, hvis bidragsydere er afgået ved døden. Derudover sker Behandlingen af dine oplysninger under den betingelse, at du enten er fast bidragsyder eller af anden grund har være i regelmæssig kontakt med os. Vi indsamler, registrerer eller behandler ikke andre former for Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) end den nævnt herover.

8.5 Er du ikke kunde eller bidragyder, men fx blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Læs mere i vores cookiepolitik i afsnit 6 foroven. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en Personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. 8.2.

 1. Deling af dine Personoplysninger

9.1 Organisationen kan dele dine Personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

9.2 Organisationen har mulighed for at dele dine oplysninger i forbindelse med en underskriftindsamling hvor du som underskriver er identificerbar medafsender på et givent budskab til tredjepart. Du vil ved deltagelse i underskriftindsamlingen give samtykke til dette.

9.3 I tillæg til ovenstående så deler organisationen dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

 1. Deling af dine oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

Vi deler ikke persondata med modtagere uden for EU/EØS i vores databehandling. Såfremt der er specifikke episoder hvor et sådant behov opstå vil vi bede om samtykke.

 1. Opbevaring og sletning af dine Personoplysninger

11.1 Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler:

11.2 Er du bidragyder, vil organisationen opbevare dine Personoplysninger i op til 5 år plus indeværende år fra dit seneste bidrag.

11.3 Handler du i organisationens webshop, opbevares dine Personoplysninger i op til 5 år plus indeværende år fra dit seneste bidrag.

11.4 Er du tilmeldt nyhedsbrev, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til et år fra du afmelder dig nyhedsbrevet.

11.5 Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken kunde, bidragsyder eller tidligere bidragsyder, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registret om dig i op til et år fra besøgsdatoen.

11.6 Er du medunderskriver, har deltaget i en konkurrence eller lignende hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til et år fra afslutning af den pågældende kampagne.

 1. Dine rettigheder

12.1 Indsigt

12.1.1 Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, som organisationen behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Organisationen vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

12.2 Berigtigelse og sletning

12.2.1 Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig. Organisationen vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt.

12.3 Begrænsning af Behandling

12.3.1 Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset Behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger.

12.4 Dataportabilitet

12.4.1 Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

12.5 Indsigelsesret

12.5.1 Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor Behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

12.6 Tilbagekaldelse af samtykke

12.6.1 Hvis Behandlingen af dine Personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

12.6.2 Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til info@redorangutangen.dk Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

12.7 Du kan skrive til info@redorangutangen.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

12.8 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

 1. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

13.1 Hvis ikke man afgiver personoplysninger kan man for eksempel ikke modtage nyheder fra Red Orangutangen eller få skattefradrag for sine donationer.

 1. Sikkerhed

14.1 I Organisationen er vores Behandling af Personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vores IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af Personoplysninger til Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

 1. Klage til tilsynsmyndighed

15.1 Hvis du er utilfreds med organisationens Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail:dt@datatilsynet.dk

 1. Opdatering af denne Politik

16.1 Red Orangutangen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.

16.2 Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende Politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne Politik er sidst opdateret august 2023.