Hjælp til nødstedte orangutanger

Red Orangutangen støtter arbejdet på Borneo med at redde nødstedte og forældreløse orangutanger. Vi støtter blandt andet de redningsaktioner, som BOS Foundation og de lokale myndigheder gennemfører. Her konfiskerer de orangutanger, som ulovligt holdes som kæledyr, eller også reddes orangutanger fra livstruende situationer som følge af skovbrande eller rydning af deres levesteder.

Red Orangutangen støtter verdens største rehabiliteringscentre for orangutanger: Nyaru Menteng i den centrale del af indonesisk Borneo (Central Kalimantan) og Samboja Lestari i den østlige del af indonesisk Borneo (Øst Kalimantan). Her får forældreløse orangutanger den nødvendige omsorg og pleje. På rehabiliteringscentrene oplæres forældreløse orangutanger til at kunne klare sig selv, så de en dag kan genudsættes i regnskoven.

Red Orangutangen støtter arbejdet på Borneo med at sikre de bedst mulige forhold for de orangutanger, som på grund af skader eller sygdomme, ikke kan genudsættes i regnskoven. De sikres et liv på beskyttede øer, hvor de kan leve i så naturlige omgivelser som muligt, og samtidig kan tilses af dyrlæger. Ingen orangutanger bør tilbringe deres liv i bure. Alle orangutanger i fangenskab fortjener et liv i frihed.


Beskyttelse af de vilde bestande

Red Orangutangen støtter arbejdet på Borneo med at bevare den tilbageværende regnskov og hermed beskytte de vildtlevende orangutanger. Når vi beskytter skoven, hjælper vi ikke kun orangutangerne, men beskytter samtidig også nogle af de mest artsrige økosystemer i verden. Vi støtter blandt andet arbejdet med at beskytte Mawas-området, som er levested for over 2.500 vilde orangutanger og Rungan River området, som er levested for knap 2.000 vilde orangutanger.

Enorme skovområder er gået tabt på Borneo som følge af tømmerhugst, dræning og skovbrande. Mange steder er ødelæggelserne også sket i beskyttede områder, og vi støtter arbejdet med at genskabe skoven i de ødelagte områder. Dette gøres for at skabe levesteder for orangutangerne, men også for at gøre den tilbageværende skov mere modstandsdygtig over for skovbrande og illegale aktiviteter. Red Orangutangen støtter blandt andet genplantning af Rantau Upak (sydlige Mawas), og blokering af dræningskanaler i Mawas’ tørvemoseskov.

Samarbejde med oprindelige folk er afgørende for den langsigtede bevarelse af de vilde orangutanger og regnskoven på Borneo. I Indonesien er 30-50 millioner oprindelige folk afhængige af den skov de lever i. Sikring og styrkelse af oprindelige folks rettigheder og levevilkår er en af de mest effektive midler til bevarelse af skov. Arbejdet med oprindelige folk udgør derfor en vigtig del af de projekter, som Red Orangutangen støtter til bevarelse af de vildtlevende orangutanger.