Orangutangen tilhører den gruppe af primater, der kaldes menneskeaber. Det oprindelige folk på Borneo, kaldet dayakker, fortæller et gammelt sagn om, at orangutangerne oprindeligt var mennesker, der bare lod som om de ikke kunne tale og klatrede op i træerne for at slippe for at arbejde.

Navnet orangutang oprinder fra to ord; det ene ”Orang” betyder menneske og ”hutan” betyder skov på malaj og indonesisk, og orangutang kan derfor oversættes til "skovmenneske".

Orangutangen deler hele 97 procent af dens DNA med mennesket og har derved også flere fysiske ligheder med mennesket.

Udbredelse

Orangutangen lever kun på Sumatra og Borneo i sydøst-asien, og er den eneste store menneskeabe, der lever udenfor Afrika. Indtil for nyligt troede man, at der fandtes to forskellige orangutang-arter. Èn på Sumatra (Pongo abelii) og én på Borneo (Pongo pygmaeus), men i 2017 opdagede man en ny orangutang-art på Sumatra: Tapanuli orangutangen (Pongo tapanuliensis). Alle tre arter er kritisk truet ifølge IUCN.

Levesteder

Orangutangen lever i regnskoven, specielt i lavtliggende tørvemoseskove. De opholder sig primært i trækronerne, og er det største træboende pattedyr. Op mod 80 procent af orangutangernes levesteder i Indonesien og Malaysia er gået tabt de seneste 20 år.

https://redorangutangen.dk/wp-content/uploads/2018/06/Hjem-fra-skovskole_Lanting-og-Siro-med-Reren-til-højre_0575-1-1200x800.jpg

Population

De seneste skøn viser, at der kun lever omkring 57.000 orangutanger på Borneo i naturen i dag. De seneste estimater tyder på et tab på mellem 3.000 og 5.000 orangutanger hvert år.

Reproduktion

Orangutangen er det pattedyr i verden med længst tid mellem fødsler – mellem seks og otte år går der, inden hunnen bliver gravid igen. Dertil kommer, at ungen også er afhængig af moren i op til seks-otte år. Reproduktionen er derfor langsommere end hos andre primater.

Alder og DNA

En vild orangutang kan blive op til 45 år, og i fangenskab helt op til 60 år. Orangutangerne er et af menneskets nærmeste slægtninge og deler 97 procent samme DNA som mennesket.

https://redorangutangen.dk/wp-content/uploads/2018/06/Siro-sidder-i-vandet-og-ordner-bisserne_NM-skovskole-1200x800.jpg

Hannen

Når en han-orangutang begynder at blive voksen i otte-ti-årsalderen, udvikler den de karakteristiske kindvalker, som er udstående fedtfolder i ansigtet. Jo større kindvalkerne er jo mere dominerende er hannen. Hannerne kan bevæge sig over store afstande og lever isoleret fra andre hanner.

Hunner og unger

Orangutanger har en lang barndom. De holder fast i deres mor og transporteres på hendes ryg i de første leveår. Orangutangen dier hos sin mor til den er op til otte år gammel, hvilket gør den til det pattedyr, som dier længst tid. Hunnerne lever i små grupper af nært beslægtede individer og bliver ofte i det samme skovområde.

https://redorangutangen.dk/wp-content/uploads/2018/06/Tomang-i-regnvejr_NM-legeplads-1200x800.jpg