I den netop overståede regntid har vores samarbejdspartnere i Mawas haft travlt og plantet 43.885 stiklinger på cirka 40 hektar. Desuden er en 300 meter lang kanal blevet blokeret.

I de sidste tre måneder har der været optimale betingelser for at udplante de træstiklinger som de fire planteskoler i det seneste halve år har spiret. I alt har 62 personer fra landsbyerne deltaget i udplantningen af de 43.885 stiklinger, der består af 10 forskellige træarter, som fremover vil være med til at understøtte Mawas’ enestående flora og fauna. Dertil kommer, at over 30 personer har været ude og passe på de eksisterende beplantninger.

De tusindvis af stiklinger er blevet plantet med tre meters mellemrum og dækker et areal på 39.5 hektar - svarende til 390.000 m2 eller cirka 56 fodboldbaner – og dermed er over 73 hektar blevet beplantet i løbet af de sidste par år.

Kanal blokeret

Desuden er en 300 meter lang kanal blevet blokeret i løbet af de seneste måneder ved at bygge fire dæmninger i dens løb. Dette arbejde er vigtigt, da kanalerne dræner tørvemosen og mindsker dens naturlige vandspejl, hvilket gør det sværere for områdets oprindelige flora at overleve. I alt er 30 kanaler blevet blokeret siden indsatsen begyndte, og dermed er over 60 kilometer dræningskanaler blokeret.

Ambitiøse planer for det kommende år

I 2018 er ambitionen at blokere mindst tre kanaler mere samtidig med at 39 hektar skal beplantes med nye stiklinger. Arbejdet med at gro stiklingerne er allerede godt i gang og inden længe vil træstikling nummer 100.000 blive plantet.

Tak for din støtte til Borneos regnskov, sammen kan vi sikre en unik natur og hundredvis af truede dyrs regnskovshjem.