COVID-19 pandemien udgør en trussel mod regnskovens sårbare lokalsamfund og den kritisk truede orangutang

Eksperter verden over advarer mod, at det nye coronavirus kan udgøre en trussel mod orangutangen. Samtidig er regnskovens lokalsamfund en særligt udsat befolkningsgruppe og den mangler adgang til oplysning, hygiejne og sundhedsfaciliteter. Spredning af COVID-19 til orangutangens levesteder og disse lokalsamfund vil derfor kunne få fatale konsekvenser.

Den nuværende sundhedskrise forårsaget af det nye coronavirus SARS-CoV-2 kan også udgøre en trussel mod orangutangen. Sygdommen er endnu ikke blevet påvist i orangutanger, men desværre er der omfattende videnskabelig bevis for, at orangutanger og andre menneskeaber er følsomme over for de vira og bakterier som forårsager luftvejssygdomme hos mennesker. Eksperter verden over appellerer derfor nu til hurtige tiltag for at reducere risikoen for, at det nye coronavirus overføres til vores nærmeste slægtninge menneskeaberne, herunder orangutangen. En introduktion og spredning af det nye coronavirus blandt menneskeaberne, som alle er kritisk truede, kan få fatale følger.

Beskyttelse af de vilde bestande af orangutanger
COVID-19 spreder sig hurtigt i Indonesien og er også kommet til Borneo. Smitsomme sygdomme er nu sammen med afskovning og jagt de tre største trusler mod den kritisk truede orangutang. Den mest effektive måde at hindre introduktion af SARS-CoV-2 i vilde orangutanger er at minimere den direkte og indirekte kontakt mellem orangutanger og smittede personer. Vores samarbejdspartnere på Borneo har derfor indstillet de projektaktiviteter i skovområderne, hvor der kan være risiko for smittespredning.

Truslen mod regnskovens sårbare lokalsamfund
Landsbyerne i og omkring orangutangens levesteder er alle meget isolerede, med begrænset adgang til oplysning og sundhedsfaciliteter, inkl. adgang til håndsprit og masker og til noget så basalt som håndsæbe. Hvis spredningen af COVID-19 rammer disse lokalsamfund, vil det derfor kunne få enorme konsekvenser. Smitten er på nuværende tidspunkt koncentreret i byerne, men der er et stigende antal folk, der flytter tilbage til deres hjemlandsbyer, fordi de mister deres job. Dette øger risikoen for spredning af virus fra byerne til lokalsamfundene i regnskovsområderne.

Der er derfor et stort behov for at bistå lokalbefolkningen i håndteringen af COVID-19 pandemien og øge kendskabet til den trussel sygdommen også udgør for den kritisk truede orangutang.

Vi håber, at du vil hjælpe os med at bekæmpe spredningen af COVID-19 i orangutangens levesteder.

Du kan benytte formularen nedenfor, give et bidrag via MobilePay 710091 eller donere 150 kr. ved at sende en sms med teksten “SKOV HJÆLP” til 1414.

Din støtte vil gå til:

  • Oplysning i lokale skovsamfund for at forebygge smitten af coronavirus.
  • Demonstration af hvordan man vasker hænder korrekt.
  • Uddeling af værnemidler og desinfektionsmidler som sæbe, håndsprit og masker.
  • Etablering af procedurer for håndtering af symptomer på smitte og ved behov for lægehjælp i isolerede skovsamfund.
  • Skabe opmærksomhed om risikoen for overførsel af virus fra mennesker til orangutanger og forholdsreglerne for at forebygge dette.

Tusind tak fordi du, i denne svære tid, har overskud til at hjælpe med at sikre, at den kritisk truede orangutang og lokalbefolkningen i dens leveområder kommer godt igennem krisen.

Pas godt på dig selv og dine nærmeste og kære!

Red Orangutangen (CVR nr. 36995947) er godkendt som almenvelgørende fond af Skatteministeriet, og som følge af ligningsloven vil donationer, løbende ydelser og gaver til Red Orangutangen betyde fradragsret til giveren. I 2021 udgør det maksimale skattefradrag for privatpersoner 17.000 kr.