Der var ét…der var to…der var træer!

Vi genskaber Borneos regnskov

Engang havde orangutangen masser af træer. Men regnskovene forsvinder med alarmerende hast. Det truer orangutangen. Det truer klimaet globalt. Og det truer biodiversiteten og befolkningen lokalt. Sammen kan vi vende den udvikling. Rydningen af regnskoven er den største trussel mod orangutangens overlevelse. Alene de seneste fire årtier er omkring 80 % af orangutangens levesteder forsvundet. Vi arbejder på at genetablere tørvemoseskovene på Borneo, som er orangutangens foretrukne levested. Vi har allerede genplantet 200 hektar med nye træer, og målet er 1.000 hektar.

Filmen herover giver et indblik i situationen i og omkring tørvemoseskoven i Mawas og de forskellige indsatsområder, der skal arbejdes med for at redde orangutangens habitat.

 

Red Orangutangen er godkendt som almenvelgørende fond af Skatteministeriet, og som følge af ligningsloven vil donationer, løbende ydelser og gaver til Red Orangutangen betyde fradragsret til giveren. I 2022 udgør det maksimale skattefradrag for privatpersoner 17.200 kr.

Genetableringen af regnskoven er afgørende for orangutangens overlevelse.

Derfor samarbejder vi med en række partnere om genplantningen af træer på Borneo. Et, to og mange flere skal blive til ny regnskov.I Kalimantan, den indonesiske del af Borneo, ligger Mawas. Det er et område på størrelse med Fyn med kulstofrig, tropisk tørvemoseskov. Området er hjem for flere end 2.500 vildtlevende orangutanger – det er en af verdens største bestande. Men mere end 30 % af skoven i Mawas er ødelagt. Derfor genplanter vi frodig regnskov i området i samarbejde med vores lokale partnere og lokalbefolkningen.

Vi har genplantet 200 hektar frodig regnskov i Mawas-området. Målet er at genplante 1.000 hektar. I det fugtige og varme klima på Borneo vokser træerne sig store til en frodig regnskov. Hvis du deltager i

genplantningen af regnskov på Borneo sammen med os, bidrager du kort sagt til at:

• Beskytte mere end 2.500 vildtlevende orangutanger ved at sikre deres levesteder på lang sigt.

• Reducere udledningen af CO2 til glæde for klimaet globalt – blandt andet ved at blokere menneskeskabte kanaler, så vandstanden øges i tørvemoseskoven og dermed nedsætte risikoen for skovbrande.

• Forbedre lokalbefolkningens levevilkår gennem deres arbejde med at indsamle frø, producere kimplanter i landsby-planteskoler og senere plante dem ud i genplantningsområdet.

Hjælp os med at genplante Mawas

Sammen kan vi gøre en forskel for orangutangen på Borneo. Vær med til at genskabe regnskoven – giv en donation i formularen her på siden eller ved at sende en SMS med teksten SKOV til 1414 og donere 100 kr (plus evt sms takst)