2018 er officielt året for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 15 – Livet på Land – og herunder forhindre tab af den globale biodiversitet. Et stort og vigtigt tema, som Red Orangutangen og Københavns Universitet, Sektion for Global Udvikling, ønsker at give mere taletid. En taletid der skal veksles til handling, hvis vi skal nå at redde den unikke natur, de tusindvis af arter og orangutangens naturlige habitat på Borneo. 

Den 6. Juni 2018 afholdt Red Orangutangen sammen med Københavns Universitet et seminar om beskyttelse af den tropiske regnskov og dens biodiversitet. Borneo og den kritisk truede orangutang var case. Den indonesiske ambassade var repræsenteret med en åbningstale om situationen og den indonesiske regerings nuværende indsatser. Senere præsenterede CEO fra BOS Foundation, Dr. Jamartin Sihite og Head of Programs fra Red Orangutangen, Marie Sigvardt det konkrete arbejde på Borneo. Arbejde der er sat i gang for at beskytte regnskoven og bevare orangutangen. Seniorforsker, Ida Theilade, og Direktør i Red Orangutangen, Hanne Gürtler,  rundede seminaret af med en opsamling og en åben invitation: Vær med og deltag i det videre arbejde for at sikre et øget dansk fokus på implementering af FNs verdensmål 15, nationalt og internationalt.

Hvorfor er orangutangen og Borneo vigtige i forhold til verdensmål 15?

Borneo er verdens tredje største ø. Geografisk placeret i Sydøstasien og deles  af Indonesien, Malaysia og det lille sultanat Brunei. Borneo er samtidig hjem for nogle af verdens største og mest artsrige skovområder, hvor både unik flora og fauna er kritisk truet for udryddelse. I mange tilfælde eksisterer arterne tilmed kun på Borneo. Dr. Jamartin Sihite gjorde i sit oplæg opmærksom på, at orangutangen er en paraplyart og spiller en vigtig rolle for økosystemet i disse regnskove. Det betyder, at lykkes vi som verdenssamfund at redde orangutangen som fritlevende art, så redder vi også mange andre arter og de unikke økosystemer, som vi ikke er færdige med at lære betydningen af.

Vi står over for jordens 6. store masseudryddelse af arter

For første gang i jordens lange historie, står vi overfor en menneskeskabt og global biodiversitets katastrofe. Vi er allerede er vidne til den. Alene i forhold til orangutangen anslås det, at op mod 150.000 eksemplarer er forsvundet fra naturen siden 1999.

”Det er ikke nyt, at verden har sat biodiversitet og dens kritiske tilstand på dagsordenen. Og det er faktisk dét, som er det mest foruroligende. Siden 1993, hvor FN konventionen om biologisk mangfoldighed (CBD) trådte i kraft, er der ikke sket nok for at vende udviklingen. Tværtimod tyder mere på, at situationen er endnu mere kritisk. Vi arbejder i Red Orangutangen for orangutangens overlevelse på lang sigt, og derfor også bevarelse af dens naturlige habitat. Det betyder også, at tab af skov og bæredygtig vækst på Borneo, har vores helt store interesse,” fortæller Hanne Gürtler.

Seminaret på Københavns Universitet d. 6. juni fandt sted kort før en række kommende og vigtige møder, både nationalt og internationalt, hvor blandt andet en ny målsætninger for implementering af CBD er ved at tage form, og tager over fra år 2020.

Ny partnerskaber og løsningsmodeller i fokus

”Situationen er presserende. Vi står overfor den første og største masseudryddelse af arter i menneskets historie, og vi er samtidig den sidste generation, der har en mulighed for at gøre noget ved det.”

Med dette budskab satte Ida Theilade scenen for, hvor vigtigt det er, at nye partnerskaber tager form både nationalt og internationalt, og at verdens opmærksomhed rettes mod Verdensmål 15 – Livet på Land.

For Red Orangutangen er det centralt, at Borneo og de mange typer skov og økosystemer får en plads i de videre diskussioner og løsningsmodeller. Borneo er et globalt hotspot for biodiversitet, hjem for størstedelen af de tilbageværende orangutanger og en vigtig del af vores arv til hele verdens fremtidige generationer.

Referat og fremskridt fra seminaret 6. Juni 2018, ”Protecting the Tropical Forest and its Biodiversity – the Case of Borneo and the Orangutan”, kan læses her:

PDF: Proceedings Protecting tropical forests and its biodiversity

ANDRE KILDER:

Link: FN – SDG 15 - VERDENSMÅL 15

Link: CBD – Convention on Biological Diversity

Link: Studie i masseudrydelsen af arter, 2017, PNAS