Yderligere 32 orangutanger har fået deres frihed i regnskoven på Borneo fra januar frem til og med juli 2018. Det bringer antallet af genudsatte orangutanger op på i alt 358 siden år 2012, hvor BOS Foundation med støtte fra blandt andet Red Orangutangen startede deres nye og forbedrede genudsættelsesprogram for orangutanger. 

Genudsættelse af orangutanger på Borneo
Genudsættelse af orangutanger er en lang og krævende rejse af vej, floder og nogle gange helikopter, for at nå til de udvalgte og bedst egnede områder af Borneo.

Måneders planlægning - det hele værd!

Arbejdet med at genudsætte rehabiliterede orangutanger er både hårdt og ressourcekrævende. Derfor er glæden også enorm stor, når det gang på gang lykkes at oplære forældreløse orangutanger til et liv i frihed i beskyttet regnskov, hvor de fra naturens side hører hjemme.

Hver genudsættelse består af måneders planlægning og ofte af en lang rejse dybt ind i regnskoven til nøje udvalgte lokationer, der sikrer de bedste muligheder for de enkelte orangutangers overlevelse. Inden dette har orangutangerne været i gennem en årelang træning på rehabiliteringscentrene, hvor de lærer de færdigheder, som de skal mestre, for at overleve på egen hånd. Alene i år har 32 forældreløse orangutanger været på deres sidste rejse i rehabiliteringsforløbet, og flere genudsættelser er planlagt resten af året.

21 orangutanger fra Nyaru Menteng og 11 fra Samboja Lestari

BOS Foundation, vores indonesiske samarbejdspartner, som står for genudsættelserne, har i første halvdel af 2018 sammen med de lokale myndigheder i Central- og Øst-Kalimantan genudsat i alt 32 orangutanger i tre godkendte skovområder på Borneo. Af disse kom 21 af orangutangerne fra rehabiliteringscentret Nyaru Menteng og 11 fra rehabiliteringscentret Samboja Lestari.

Siden 2012 er det lykkedes at genudsætte i alt 358 rehabiliterede orangutanger i regnskoven på Borneo.

genudsæt orangutang
Transportburene åbnes og orangutangerne finder hurtigt vej op i træerne. Nu skal de vende sig til deres nye hjem, og heldigvis er succesraten for tilpasning meget høj.

Hvor genudsættes de rehabiliterede orangutanger?

Fra centret i Nyaru Menteng som ligger i Central-Kalimantan, benytter BOS Foundation i øjeblikket Nationalparkerne Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) og Bukit Batikap, og fra Samboja Lestari i Øst-Kalimantan bruges området Kehje Sewen. Skovområderne er geografisk spredt, men er alle godkendt til brug for genudsættelser. De tre store skovområder er også beskyttet, i det omfang det er muligt, med lokal patruljering af områderne for illegale aktiviteter.

De tre genudsættelsesområder (Kehje Sewen, Bukit Batikap og TNBBBR) ligger meget afsides fra større byer og trafik, og det kræver rejse af floder og ufremkommelige veje, for at nå dertil. Områderne er godkendt som brug for genudsættelse af de indonesiske myndigheder, men også udvalgt af BOS Foundation for deres betingelser som godt orangutanghabitat. Selvom de har været gennem rehabilitering og vurderet til at kunne klare sig selv, så må de ikke genudsættes i skovområder, hvor der allerede lever vilde bestande af orangutanger.

I hvert område er der indrettet en til flere lejre for de ansatte fra lokalområdet, som følger de genudsatte orangutanger og gennemfører patruljeringer af området for illegale aktiviteter. Der rapportereres løbende til hovedkontoret om observationerne, og gribes ind, hvis en orangutang mistrives eller på anden vis har brug for hjælp. Illegale aktiviteter som tømmerhugst og krybskytteri indrapporteres til myndighederne.

virksomhed partner
Udsigten over Kehje Sewen, der er en af de unikke regnskovsområder, der i øjeblikket bruges som genudsættelse for rehabiliterede orangutanger

Bukit Baka Bukit Raya National Park (TNBBBR) er det nyeste af de tre genudsættelsesområder, som BOS Foundation benytter. Nationalparken ligger i Central Kalimantan og er på 236.000 hektar, og kan nås på ca. 10 timer fra Nyaru Menteng. Som nationalpark er området beskyttet. Der er indrettet en primitiv lejr, Lewun Kahio, hvorfra de 13 lokalt ansatte kan tage på monitorerings- og patruljeringsture. En ny mere permanent lejr er under opførelse. BOS Foundation råder over 27.472 hektar i nationalparken til genudsættelser. Området skønnes at kunne rumme cirka 200 rehabiliterede orangutanger. Indtil videre er 92 blevet genudsat her.

Bukit Batikap National Park ligger også i Central Kalimantan og er på ca. 350.000 hektar. Området er et fredet skovområde, og tager flere dage at nå frem til. Derfor foregår genudsættelser i dette område oftest ved brug af helikopter. BOS Foundation råder over 35.000 hektar i nationalparken til genudsættelser. Der er oprettet en lejr, Tutat Jalo, hvor monitoreringsholdet på 9 holder til mellem deres monitoreringsture i skoven. Indtil videre er 175 rehabiliterede orangutanger blevet genudsat i Bukit Batikap området, som derfor nærmer sig sin kapacitet.

Kehje Sewen Forest ligger i Øst Kalimantan og er på 86.450 hektar. Området er et naturgenopretningsområde, som forvaltes af BOS RHO. Der er etableret to lejre i området, Camp Lesik og Camp Nles Mamse. Endnu en er under oprettelse, Camp Kelinjau. Indtil videre er 91 rehabiliterede orangutanger blevet genudsat i området.

Her arbejder Red Orangutangen sammen med BOS Foundation
Kortet indikerer, hvor de forskellige genudsættelsesområder ligger. Grøn - Bukit Batikap, lilla - Bukit Raya (TNBBBR) og lyserød - Kehje Sewen. Det gule område, er et nyt område, som BOSF arbejder på at få rettighed til.

Nye genudsættelsesområder er nødvendige for at kunne genudsætte de i øjeblikket omkring 600 orangutanger på rehabiliteringscentrene. Derfor arbejder BOS Foundation ihærdigt på at sikre retten til anvendelsen af nye skovområder inden de omlægges til plantage- eller minedrift. Blandt andet arbejdes der på at sikre to ekstra områder i umiddelbar tilknytning til Kehje Sewen.

besøg i camp i TNBBBR
Her et billede fra besøg i lejren ved TNBBBR. Når monitoreringsholdet er kommet hjem, gives der en brief fra turen og observationerne i regnskoven.

Hvordan klarer de genudsatte orangutanger sig?

Vores arbejde for de enkelte orangutanger slutter ikke med deres genudsættelse. De genudsatte orangutanger og deres tilpasning til livet i den vilde regnskov følges nøje og genudsættelsesområderne patruljeres løbende for at sikre at illegale aktiviteter ikke skal true de genudsatte orangutanger.

Monitoringshold fra lejrene i genudsættelsesområderne følger orangutangerne tæt det første døgn efter deres genudsættelse for at sikre at de alle søger føde i regnskoven og laver en rede til natten. De næste måneder følges orangutangernes færden og adfærdsdata indsamles og analyseres, så man kan vurdere de enkelte orangutangers tilpasning til det nye liv i genudsættelsesområdet.

Erfaringerne fra genudsættelsen af mere end 350 rehabiliterede orangutanger viser, at de rehabiliterede orangutanger klarer sig lige så godt i regnskoven som de vilde orangutanger, og flere orangutangfødsler (7 i Batikap og 3 i Kehje Sewen) blandt de genudsatte orangutanger tyder på, at vi med tiden kan etablere nye bæredygtige bestande af vildtlevende orangutanger i genudsættelsesområderne.

fra bukit batikap
Selvom det nye progrram for genudsættelse har varet siden 2012, kan vi stadig blive klogere på indsatsen. Vi glæder os til at følge udviklingen i den vilde regnskov tættere de kommende år. Her billede fra monitorering af en mor og hendes unge i Bukit Batikap i 2018.

I takt med at flere af de orangutanger, som har været eller er i Red Orangutangens adoptionsprogram, er klar til at blive genudsat, vil vi sætte øget fokus på arbejdet i genudsættelsesområderne. Red Orangutangen og BOS Foundation afsøger således mulighederne for at forbedre monitoringen af orangutangerne og patruljeringen af genudsættelsesområderne. Vi håber at vi gennem opsættelsen af "fotofælder" i regnskoven og anvendelsen af ny droneteknologi fremover kan give jer et endnu bedre indblik i orangutangernes liv i regnskoven.

Vi glæder os til at kunne dele mere af denne udvikling med jer. Genudsættelse af orangutanger er stadig nyskabende pionerarbejde.

Læs mere om vores program for rehabilitering og genudsættelser her>>