Borneo, Central Kalimantan: Oprindelige folk får hjælp til at bevare deres skov og levestedet for op mod 3000 vilde orangutanger.

Red Orangutangen har i januar 2018 startet et nyt projekt op i området omkring Rungan River i den nordlige del af Central Kalimantan. Projektet udføres i samarbejde med Borneo Nature Foundation (BNF) og er støttet af Civilsamfund i udvikling (CISU). Målet er at styrke de oprindelige Dayak Ngaju folks rettigheder til skoven, og derved beskytte skoven mod industrielle interesser. Samtidig er der fokus på at skabe bæredygtige indtægtskilder i de udvalgte landsbyer, så presset på regnskoven og dens naturressourcer mindskes. Det estimeres, at der lever op mod 3000 vildtlevende orangutanger i området nær Rungan River, hvilket gør det til en af de største, ubeskyttede bestande.

Projektet kom på tale ved at BNF blev kontaktet af det lokale Dayak-folk ved Rungan River, der ønskede hjælp til at få fredet området.

Hvad er Rungan River?

Rungan River er kaldenavnet for et ca. 130.000 hektar stort område med tropisk regnskov, der mere præcist er placeret mellem floderne Rungan og Kahayan nord for byen Palangka Raya i Central Kalimantan på Borneo. På papiret er området administrativt delt mellem tre distrikter, men størstedelen af området er sammenhængende skov og natur afgrænset af floder.      

I området bor der også ca. 20.000 personer, fordelt på omkring 20 landsbyer. Projektet har som udgangspunkt 4 lokalsamfund som målgruppe, der er befolket af oprindelige folk fra Dayak Ngaju-stammen.

Det er internationalt anerkendt, at oprindelige folk er nogle af de bedste til at bevare skov og natur i tropiske områder. Det samme gælder for Rungan River.  

Skoven her har en enorm biodiversitet, fordi den i generationer er blevet beskyttet af de lokale med en overbevisning om, at man ville blive forbandet hvis man fældede den. Men området har ikke formel status som beskyttet og tilhører staten, som for få år siden begyndte at udlicitere dele til oliepalmeplantager og minefirmaer. De lokale i området henvendte sig derfor til Red Orangutangens lokale partner, for at søge hjælp til at få skoven beskyttet. Udviklingen går desværre stærkt, og det er derfor en kamp mod tiden, at få beskyttet Rungan River mod afskovning.

Rettigheder til skov – en livsvigtig kamp på skrivebordet

Central Kalimantan er som region generelt rigt på naturressourcer og har gennem årtier været attraktiv for virksomheder med økonomiske interesser, som har købt licenser til brug af enorme områder. Op mod 79 % af alt land i Central Kalimantan anslås i dag at være kontrolleret af virksomheder og selskaber. Ligeledes formodes omtrent 75% af de vilde orangutanger på Borneo, at leve udenfor beskyttede områder og det er derfor vigtigt, at have fokus på disse områder.

Red Orangutangen har tidligere haft succes med at støtte arbejdet for at få fredet store områder i Central Kalimantan (Mawas), og det er ligeledes målet med Rungan River, at sikre beskyttelse mod industriel udnyttelse.

Anerkendelse af rettigheder er en lang proces

De indonesiske myndigheder opererer med flere kategorier af skov og licenser, og projektets indledende faser vil snart vise, hvilke der vil være de mest optimale. Eksempelvis har dele af området potentiale som kategori af forskningsområde grundet særlig høj artsrigdom, mens der i andre dele arbejdes med at sikre, at de lokale kan få anerkendt deres rettigheder til jorden.

I Indonesien er det desværre en lang proces for oprindelige folk, at få anerkendt de skovområder, som de i generationer har forvaltet, som værende deres. Projektets ene delmål vil derfor have fokus på at hjælpe lokalsamfundene til at dokumentere deres status som oprindelige folk og deres tilknytning til området, så de står bedst muligt i deres ansøgningsproces omkring deres rettigheder til skoven.

Bæredygtige indtægtskilder skal beskytte regnskoven

Projektets andet delmål er at skabe fundamentet for bæredygtige indtægtskilder i de fire udvalgte landsbyer. Familier, som traditionelt lever i og af skovens ressourcer, støttes i deres udvikling og ønsker om at skabe et bæredygtigt indtægtsgrundlag, så presset på skoven mindskes.

Bæredygtige indtægtskilder har gode muligheder for at styrke og forbedre levevilkårene for de direkte involverede familier, men det er også målet at aktiviteterne kan inspirere andre lokalt, og på den måde udbrede interessen for skovbevarelse og bæredygtighed.

Projektbesøg i november

Red Orangutangens Head of Programmes, Marie Sigvardt, var i november på projektbesøg i Rungan River for at vurdere projektets status:

”Det var rigtig positivt at opleve landsbyerne og få et bedre indblik i de lokales hverdag og udfordringer. Desværre foregår udviklingen i området langt hurtigere end frygtet. Siden det første område blev udliciteret for et par år tilbage, er der i dag en række både lovlige og ulovlige koncessioner i området og flere er blevet godkendt og på vej.  En af landsbyerne ligger i dag med floden på den ene side og en plantage på den anden, hvilket påvirker deres leveforhold voldsomt. Der er virkelig brug for løsninger her og nu, hvis skoven ikke skal nå at forsvinde helt. Det er skræmmende at se, hvor hurtigt det kan gå.”

Samarbejdet med Borneo Nature Foundation

Red Orangutangen har tidligere erfaring med bevaringsarbejde og udviklingsprojekter i Central Kalimantan, hvor vi siden 2007 har støttet projekter i Mawas – et beskyttet tørvemose-område med ca. 2500 vilde orangutanger. Disse projekter er udført med BOSF Mawas som implementerende projektpartner. 

Dette projekt i Rungan River har lignende formål og tilgang, men udføres sammen med den indonesiske organisation BNF, der også har en solid tilknytning og historie i Central Kalimantan. BNF er en natur- og forskningsbaseret organisation, der påtager sig dag-til-dag administrationen af projektet.

Projektet løber til og med december 2019, og vi ser frem til at bringe nyt fra processen.