BOS Foundation, der blandt andet administrerer genudsættelsen og monitoreringen af rehabiliterede orangutanger i skoven Kehje Sewen, undersøger løbende skoven for særlige planter, frugt og fødetræer for at kunne vurdere stedet som egnet til bæredygtige bestande. Her bringer vi en kort beretning om denne del af arbejdet, der er nødvendig på kort sigt for orangutangernes overlevelse i området, men som også samler viden til forskning om orangutanghabitat på lang sigt. 

De sidste to uger af hver måned udfører BOS Foundations monitoreringshold fra Nles Mamse campen i Kehje Sewen i det østlige Kalimantan grundige plantefænologiske undersøgelser. ’Plantefænologi’ er læren om de periodiske fænomeners indtræden hos planter, og det er altafgørende viden om genudsættelsesområderne. Fænologien i de pågældende områder kan nemlig påvirke de genudsatte orangutangers overlevelse.

Monitoreringshold er især interesserede i hvornår orangutangernes spiselige ressourcer blomstrer og bærer frugt. Hvis monitoreringsholdet ved, at de spiselige ressourcer i et givent område er få, kan de vælge at monitorere orangutangerne mere nøje, de kan gribe ind hvis risikoen for sult er høj, eller de kan mindske antallet af genudsættelser midlertidigt eller i bestemte skovområder, hvor føden ikke rækker.

Buah Baccaurea
Foto af frugter på Baccaurea træ taget af monitoreringshold. (BOS Foundation, RHOI)

2018 var et godt år for føde

Den seneste fænologiske undersøgelse, som BOS Foundations monitoreringsholdudførte, afslørede, at adskillige træsorter er i blomstring eller bærer frugt, f.eks. sorterne Macaranga, Baccaurea, Ficus, Shorea, Polyalthia og Vitex.

Baccaurea-, Knema, Artocarpus, Ficus, Vitex, og Shorea-træerne og en masse andre træer bærer frugt i store mængder lige nu (december/januar) – og det er gode nyheder for orangutangerne!

Det tager normalvis op til to uger at udføre disse månedlige fænologiske undersøgelser, men monitoreringsholdet i Kehje Sewen-skoven udførte den seneste undersøgelse på bare to dage takket være hjælpende hænder fra ekstra personale og frivillige. Heldigvis afslørede 2018’s fænologiske fund fra Kehje Sewen, at der generelt er tilstrækkeligt med naturlige spiselige ressourcer til at forsørge orangutangerne i området.

Frugten fra et Ficus-træ, som er populær orangutangføde. (BOS Foundation, RHOI)

El Niño truer 2019

2019 kan meget vel blive et mere kritisk år for både monitoreringsholdet og orangutangerne. Eksperter advarer om et El Niño vejrfænomen (øget gennemsnitstemperatur og mindre nedbør) i 2019, der historisk har medført tørke og dermed øget risiko for skovbrande, og derved også mulige uregelmæssigheder i fænologien i Kehje Sewen og på resten af Borneo.

Læs mere om risikoen for El Niño i 2019 hos nyhedssiden Mongabay (engelsk) >> 

Derfor kan det på kort sigt blive mere nødvendigt for BOS Foundation hurtigere at opnå rettigheder til nye skovområder, der kan bruges til genudsættelse af rehabiliterede orangutanger i Øst Kalimantan, hvis kapaciteten mindskes i Kehje Sewen på grund af mangel på føde.

I 2019 fortsætter BOS Foundation naturligvis deres kamp for at beskytte orangutangen, og de arbejder for at maksimere deres resultater og for at mindske enhver mulig forhindring eller trussel mod dette mål. Vi følger naturligvis med i udviklingen, og støtter op som vi kan. Både i forhold til den kontinuerlige monitorering af beskyttet orangutanghabitat, samt hvis og når der skulle opstå nye behov for orangutanghabitat.