Orangutangen er under stort pres af den voksende palmeolieproduktion, der udgør en af de største trusler mod orangutangens overlevelse. Den voksende palmeolieproduktion har forårsaget stor afskovning, som tvinger orangutangen ud af dens naturlige omgivelser og i tættere kontakt med mennesket. Dette medfører ofte tragiske konflikter, og alt for ofte findes der sårede orangutanger som følge heraf. Sammen med vores indonesiske partner BOS Foundation har vi derfor opstartet et nyt projekt, der skal minimere konflikter mellem orangutanger og mennesker i oliepalmeplantager.

En af de største trusler mod orangutangens overlevelse er palmeolieindustrien, der medfører afskovning som en nødvendig del af konverteringen til plantage. I takt med den stigende efterspørgsel på palmeolie stiger antallet af oliepalmeplantager på Borneo. Det betyder, at flere regnskovsområder ryddes, og orangutangen bliver tvunget ud af dens naturlige omgivelser. Du kan læse mere om, hvordan palmeolieindustrien truer orangutangen her >>

orangutang mod buldozer
Det stigende antal af oliepalmeplantager er en af de største trusler mod orangutangen, og det resulterer desværre ofte i konflikter mellem orangutanger og mennesker med alvorlige konsekvenser. Billedet her viser en orangutang, der tager kampen op mod bulldozeren i en unfair kamp for territorium. (International Animal Rescue / Caters News)

I jagten på føde kan orangutanger komme til at bevæge sig ind på oliepalmeplantagerne, hvor de kommer i tæt kontakt med mennesker, der arbejder på plantagerne. Den tættere kontakt til mennesker medfører ofte at orangutangerne bliver skudt eller skadet. I mange tilfælde er årsagen, at orangutangerne bliver opfattet som skadedyr, fordi de spiser oliepalmefrugterne. Men nyere studier viser, at de fleste konflikter opstår, fordi folk er bange for orangutangerne og ikke ved, hvordan de skal håndtere dem. En af målsætningerne med dette projekt er derfor netop at skabe viden hos plantagearbejderne, så sådanne konflikter undgås. I første omgang vil projektet fokusere på at minimere konflikter I udvalgte oliepalmeplantager nær Mawas-området, der er hjem for mere end 2500 vilde orangutanger.

“Training of trainers” vil maksimere effekten af projektet

Gennem projektet vil der blive udarbejdet “best management practices” til håndtering af orangutanger, som siden skal udbredes på oliepalmeplantager. Første del af projektet har fokus på underviserne, som skal igennem et grundigt træningsforløb for at øge deres viden om orangutangen, og hvordan konflikter med mennesker undgås. Denne – “training of trainers” – skal ruste dem til at videreformidle læringen til endnu flere oliepalmefirmaer og lokalsamfund.

Projektet består af en række træningssessioner, der skal lære de deltagende, hvordan de minimerer konflikterne mellem orangutanger og mennesker. Efter træningen modtager de et certifikat, der giver dem mulighed for at videreformidle læringen, så projektets effekt kan maksimeres.

Den første træningssession

Projektets første træningssession i forløbet blev afholdt af BOS Foundation med 38 deltagere fra bl.a. oliepalmefirmaer, BKSDA (Nature Conservation Agency) og BOS Foundation. I første omgang har oliepalmefirmaerne PT KLM (PT Kalimantan Lestari Mandiri) og PT SMJL (PT Sakit Mait Jaya Langit), der har oliepalmeplantager nær Mawas, udvist interesse i at deltage i træningen. Dette er det første af Red Orangutangens projekter, der har et specifikt fokus på konflikter mellem orangutanger og mennesker i oliepalmeplantager. Vi og BOS Foundation er derfor glade for plantagernes interesse i træningen og er optimistiske omkring projektet.

Den første træningssession blev afholdt hos vores partner BOS Foundation med deltagere fra lokale myndigheder, BOS Foundation, lokalsamfund og oliepalmefirmaer.

Projektet skal inspirere flere steder og plantager på Borneo

Målet med projektet er desuden at skabe læring, som kan udbredes til andre områder på Borneo. Dette omfatter blandt andet nationalparken Bukit Baka Bukit Raya, hvor der er genudsat flere hundrede rehabiliterede orangutanger over de seneste år. Nationalparken støder op til flere landsbyer, og det er derfor vigtigt at sikre, at de lokale ved, hvordan de skal forholde sig, hvis de møder orangutanger. Undervisning af de lokale i konflikthåndtering er derfor en del af en større indsats, som skal sikre en bæredygtig fremtid for både orangutanger og mennesker i dette skovområde. Udover private støtter finansieres indsatsen også af en større bevilling fra Civilsamfund i Udvikling (CISU).

Vi glæder os til at bringe jer opdateringer fra projektet.