Alene inden for de seneste måneder er fire nye moderløse orangutanger blevet reddet og bragt til de to rehabiliteringscentre på Borneo, som Red Orangutangen støtter. Én af de små orangutanger blev fundet lænket til et træ på en privat gård.  

Afkræftet, dehydreret, alvorligt underernæret og hudafskrabninger over hele kroppen.

Det beskriver de tilstande, som fire små orangutanger var i, da de blev reddet. Fire redninger inden for blot to måneder.

Orangutangerne er nu på de to rehabiliteringscentre Nyaru Menteng i Central Kalimantan og Samboja Lestari i Øst Kalimantan. Her bliver de behandlet og plejet af Red Orangutangens partner BOS Foundation.

De fire moderløse orangutangers skæbne understreger igen de problemer og udfordringer, som afskovningen på Borneo medfører.

Tre af de fire små orangutanger på Nyaru Menteng

Den 22. juni blev en 6 måneder gammel hun bragt til centret i Central Kalimantan. Hun vejede blot 2,6 kilo. Den lille orangutang, som blev afleveret af Natural Resources Conservation Agency (BKSDA), blev fundet i en landsby.

Ud over at være afkræftet og dehydreret var orangutangen dækket af rifter og træsaft. Derfor bliver det vurderet, at hun kun for ganske nylig er blevet taget væk fra hendes naturlige hjem i regnskoven.

Mindre end en uge senere kom endnu en seks måneder gammel orangutang til centret.  Denne gang en han, som var blevet reddet af BKSDA i en landsby, hvor han var blevet holdt som kæledyr i flere dage. Den lille orangutang var i en forfærdelig tilstand, alvorligt dehydreret og med en opsvulmet venstre tå.

Den første af de tre nye moderløse orangutanger på Nyaru Menteng kom den 6. maj. En han på 18 måneder og med en vægt på bare 2,5 kilo.

Orangutangen blev overleveret af en lokal beboer fra Seruyan Regency. Han oplyste, at han havde modtaget orangutangen af en slægtning fra en landsby i samme område. Slægtningen havde angiveligt fundet ungen alene, separeret fra dens mor.

Ved ankomsten til centret var det helt tydligt, at den lille orangutang var meget svag, dehydreret og alvorligt underernæret. Hans krop var også dækket af hudafskrabninger.

Fremgang og fremskridt

Takket være behandling og omsorg fra dyrelægerne på Nyaru Menteng er de tre små orangutanger ved at komme sig. De er stadig lidt afkræftet og bruger det meste af tiden på at hvile i en hængekøje. Men appetitten er bedre, og de spiser den frugt, de får tilbudt.

De er i det hele taget ved at vænne sig til deres nye omgivelser. To af dem er i stand til selv at række ud efter blade, som de plukker og smager på. Stille og roligt begynder de at kravle ud af deres hængekøje.

De tre orangutanger modtager stadig behandling og bliver testet i karantæneafsnittet ved huset, hvor de yngste orangutanger holder til. Det skal sikres, at de er raske nok, før de kan flytte over til gruppen med de yngste orangutanger på Nyaru Menteng. 

Lænket til et træ – nu i sikkerhed i Samboja Lestari

Den fjerde orangutang, der er blevet reddet i denne periode, er en treårig hun.

Hun blev reddet af Natural Resources Conservation Agency (BKSDA)i Øst Kalimantan fra en landmand, der sige, at han oprindeligt fandt hende vandrede alene omkring i hans marker.

I næsten to år blev hun holdt som kæledyr, og lige så længe var hun lænket til et træ uden for landmandens hus. Føden bestod hovedsageligt af ris og kaffe og kun sjældent fik hun den føde – og næring – en lille orangutang har brug for i form af mælk og frugt.

Til al held viste den første undersøgelse på efter ankomsten til rehabiliteringscentret, at den unge orangutang havde et relativt godt helbred. Hun udviste også tegn på naturlig adfærd.

Orangutangen, der er i klar bedring, er i øjeblikket i karantænekomplekset ved klinikken på Samboja Lestari, mens man afventer resultaterne fra helbredsundersøgelserne.